Rada Naukowa Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

Przewody doktorskie
.
prowadzone w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

.


L.p. Imię i nazwisko Streszczenia
Recenzje
Uchwały Rady Naukowej IB PAN
1
mgr Rafał KOWALSKI
Streszczenie
Summary
- Recenzja 1
- Recenzja 2
Uchwała Rady Naukowej IB PAN
2
mgr Monika KULA
Streszczenie
Summary
- Recenzja 1
- Recenzja 2
Uchwała Rady Naukowej IB PAN
3
mgr Tomasz PACIOREK
Streszczenie
Summary
- Recenzja 1
- Recenzja 2
Uchwała Rady Naukowej IB PAN
4
mgr Monika RUTKOWSKA-CZEKAJ
Streszczenie
Summary
- Recenzja 1
- Recenzja 2
Uchwała Rady Naukowej IB PAN
5
mgr Natalia MATURA
Streszczenie
Summary
- Recenzja 1
- Recenzja 2
Uchwała Rady Naukowej IB PAN
6
mgr Paulina ZIMAK-PIEKARCZYK Streszczenie
Summary
- Recenzja 1
- Recenzja 2
Uchwała Rady Naukowej IB PAN
7
mgr Magdalena SOLARSKA
Streszczenie
Summary
- Recenzja 1
- Recenzja 2
Uchwała Rady Naukowej IB PAN
8
mgr Adriana KACZMARCZYK
Streszczenie
Summary
- Recenzja 1
- Recenzja 2
Uchwała Rady Naukowej IB PAN
9
mgr inż. Kamil ZIELIŃSKI
Streszczenie
Summary
- Recenzja 1
- Recenzja 2
Uchwała Rady Naukowej IB PAN