KIEROWNIK ZAKŁADU

Dr hab. Elżbieta Cieślak < CV >


ZESPÓŁ


Pracownicy naukowi:

Dr hab. Beata Paszko < CV >

Dr Pamela Rodriguez de Flakus

Dr hab. Michał Ronikier, prof. PAN < CV >

Mgr Marta Saługa < CV >

Dr Tomasz Suchan < CV >

Dr hab. Magdalena Szczepaniak < CV >

Dr Monika Woźniak-Chodacka < CV >

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Mgr Adriana Kaczmarczyk < CV >

Mgr Lucyna Musiał 

Beata Nęcka

Dr Wojciech Paul < CV >

 

Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Mgr inż. Magdalena Cich