KIEROWNIK ZAKŁADU

Dr Magdalena Moskal-del Hoyo < CV >

 

ZESPÓŁ


Pracownicy naukowi

Dr hab. Maria Barbacka-Bóka  < CV >

Dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. PAN < CV >

Prof. dr hab. Dorota Nalepka < CV >

Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. PAN < CV >

Dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. PAN < CV >

Dr hab. Elżbieta Worobiec  < CV >

Dr hab. Grzegorz Worobiec < CV >

Pracownicy inżynieryjno-techniczni


Dr Katarzyna Cywa < CV >

Barbara Kurdziel 

Mgr Krzysztof Stachowicz 

Dr Jadwiga Ziaja  < CV >

Pracownicy projektowi

Mgr Marta Korczyńska

Doktoranci

Mgr Magda Kapcia

Mgr Joanna Bokalska-Rajba

Pracownicy emerytowani

Prof. dr hab. Leon Stuchlik < CV >

Prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa  < CV >

Dr hab. Andrzej Obidowicz  < CV >

Mgr Ewa Madeyska 

Inż. Zofia Tomczyńska