KIEROWNIK ZAKŁADU

Dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN < CV >

 

ZESPÓŁ


Pracownicy naukowi:

Dr Beata Cykowska-Marzencka < CV > 

Mgr Paulina Janik  <CV>

Dr inż. Magdalena Owczarek-Kościelniak <CV>

Dr hab. Anna Ronikier, prof. IB PAN  < CV >

Mgr Monika Stryjak-Bogacka

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Dr Wacław Bartoszek 

Mgr Paweł Czachura

Barbara Skoczek 

 

Doktoranci

mgr Paweł Czachura

 

Patrz też: Biogramy Mykologów aktualnie pracujących w IB PAN a także ich poprzedników