Kolekcja grzybów (KRAM-F) zdeponowana w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie liczy obecnie 57 393 torebek numerowanych. Obejmuje zbiory głównie podstawczaków, w mniejszym stopniu workowców i grzybów mitosporowych z obszaru Polski, Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej a także największy zbiór grzybów korticioidalnych w Polsce oraz bezcenny zbiór grzybów pasożytniczych. Drugi bezcenny zbiór to kolekcja Laboulbeniales prof. T. Majewskiego zawierająca pasożytnicze grzyby umieszczone w pojemnikach z 70% alkoholem. 

Zbiory zielnikowe stanowią podstawę opracowań i rewizji taksonomicznych prowadzonych w Zakładzie Mykologii, a także wypożyczane są do zagranicznych ośrodków naukowych z USA, Francji, Niemiec, Holandii, Czech, Szwecji, Anglii. W zbiorach grzybów znajduje się kilkadziesiąt typów nomenklatorycznych.

Wydzielona kolekcja śluzowców (KRAM M) liczy 696 okazów (w tym kilkanaście typów) z różnych części świata, w tym z Argentyny, Francji, Hiszpanii, Jawy, Polski, Szwajcarii oraz Ukrainy. 

GALERIA