1955 - Prof. dr Helena Krzemieniewska została zatrudniona w Pracowni Flory Polskiej w Dziale Systematyki Śluzowców w 1955 roku z siedzibą we Wrocławiu.

1956 - Powstała Pracownia Systematyki Śluzowców, prof. H. Krzemieniewska ukończyła prace nad florą śluzowców Polski.

1957 – Powstała Pracownia Mykologiczna, planowany kierownik Doc. dr A. Skirgiełło, na ½ etatu przyjęto do pracy mgr Barbarę Gumińską („1 pomocniczy pracownik naukowy”).

1958 – Rada Naukowa Inst. Bot. PAN na posiedzeniu 25 stycznia 1958 przyjęła wniosek, aby powołać Doc. dr Alinę Skirgiełło na kierownika Pracowni Mykologicznej,

1960 – Prof. H. Krzemieniewska i mgr B. Gumińska przestały pracować w IB PAN.

1965 – w Pracowni Mykologicznej został zatrudniony na pełnym etacie mgr Tomasz Majewski, będący rezydentem Zakładu Systematyki i Geografii Roślin UW kierowanego przez prof. Skigiełło. Z całą pewnością pracowałem w Pracowni Mykologicznej!

1969 - Pracownia Mykologiczna weszła w skład powołanego Zakładu Roślin Zarodnikowych jako Pracownia Mikologii. Dr Władysław Wojewoda, przeniósł się do IB PAN z UJ.

1970 - Dr W. Wojewoda rozpoczął gromadzić zbiory Zielnika Grzybów IB PAN i zorganizował zespół do badania grzybów wielkoowocnikowych z udziałem przyjętych do pracy pracowników inżynieryjno-technicznych: mgr Zofii Heinrich i mgr Izabelli Jałochy.

1975 - H. Komorowska, studenka UJ, przyjęta na 3/4 etatu.

1978 - Dr T. Majewski uzyskał stopień doktora habilitowanego.

1979 - Dr W. Wojewoda uzyskał stopień doktora habilitowanego.

1980 - Dr hab. T. Majewski i dr hab. W. Wojewoda otrzymali stanowiska docentów.

1981 – Doc. dr W. Wojewoda został kierownikiem Pracowni Mikologii

1985 - Mgr B. Ginko odeszła z Pracowni.

1986 - Mgr H. Komorowska uzyskała stopień doktora.

1987 – Powstał Zakład Mikologii

1988 - Doc. dr hab. T. Majewski otrzymał nominację profesora nadzwyczajnego.

1989 - Doc. dr hab. W. Wojewoda otrzymał nominację profesora nadzwyczajnego.

1990 - Prof. T. Majewski przeniósł się do SGGW w Warszawie.

1991 - Dr Janusz Łuszczyński z WSP w Kielcach został zatrudniony na 1/2 etatu adiunkta.

1992 - Dr H. Komorowska i dr J. Łuszczyński przestali pracować w IB PAN. Obniżenie rangi Załadu Mikologii do rangi Pracowni. Po reorganizacji Zakładu Lichenologii i Briologii w skład Pracowni Mikologii weszli lichenolodzy: dr Urszula Bielczyk i Bożena Jędrychowska.

1994 - Dr Andrzej Chlebicki przeniósł się z Pracowni Atlasu Flory Polskiej we Wrocławiu do Pracowni Mikologii w Krakowie (stanowisko pracy dalej we Wrocławiu). Dr H. Komorowska ponownie zatrudniona w Pracowni na 1/2 etatu adiunkta.

1998 - Mgr inż. Marcin Piątek został zatrudniony na 1/2 etatu asystenta.

1999 - Mgr inż. M. Piątek został zatrudniony na pełnym etacie.

2000 - Pracownia powróciła do rangi Zakładu. Mykolodzy uzyskali nowe pokoje do pracy na IV piętrze nowego budynku Instytutu. Kolekcja Grzybów IB PAN otrzymała dwa obszerne pomieszczenia z szafami kompaktowymi na zbiory grzybów i porostów. Mgr Anna Miśkiewicz (obecnie Anna Ronikier) została zatrudniona na 1/2 etatu. Dr A. Chlebicki przeniósł się z Wrocławia do Krakowa.

2002 – Pracownicy Pracowni Lichenologii oddzielili się od Zakładu Mikologii tworząc samodzielną jednostkę.

2003 - Dr A. Chlebicki uzyskał stopień doktora habilitowanego. Mgr inż. M. Piątek uzyskał stopień doktora. Mgr A. Ronikier otrzymała pełny etat.

2004 – Prof. W. Wojewoda przeszedł na emeryturę, jego obowiązki objął doc. dr Andrzej Chlebicki

2005 - Mgr A. Ronikier uzyskała stopień doktora.

2007 - Mgr Dariusz Karasiński został przyjęty na studia doktoranckie. Barbara Skoczek została przyjęta na stanowisko pracownika technicznego.

2010 – Mgr inż. Magdalena Owczarek została przyjęta na studia doktoranckie.

2011 - Mgr D. Karasiński uzyskał stopień doktora.

2011 – Mgr inż. Anna Wilczek została przyjęta na studia doktoranckie.

2012 – Dr A. Chlebicki otrzymał nominacje profesora zwyczajnego

2013 - Dr inż. M. Piątek uzyskał stopień doktora habilitowanego.

2013 - Mgr Paulina Janik została przyjęta na studia doktoranckie.

2014 - Mgr inż. Magdalena Owczarek-Kościelniak uzyskała stopień doktora i została zatrudniona na stanowisku adiunkta.

2015 - Dr A. Ronikier uzyskała stopień doktora habilitowanego.

2016 – Mgr Paweł Czachura został przyjęty na studia doktoranckie.

2016 – Dr H. Komorowska przestała pracować w IB PAN.

2017 - Mgr P. Janik została zatrudniona na stanowisku asystenta.

2017 – Mgr inż. A. Wilczek zakończyła studia doktoranckie.

2018 – Dr hab. M. Piątek został Kierownikiem Zakładu Mykologii.

2018 – Dr D. Karasiński przestał pracować w IB PAN.

2018 – Mgr P. Czachura został zatrudniony na stanowisku specjalista biolog.

2019 – Dr Beata Cykowska-Marzencka oraz mgr Monika Stryjak-Bogacka, zajmujące się endofitami mszaków, przeszły z Zakładu Briologii do Zakładu Mykologii.

2019 – Prof. A. Chlebicki przeniósł się z Zakładu Mykologii do Centrum Edukacji Przyrodniczej.

2020 – Mgr Wiktoria Kędzior została zatrudniona na stanowisku specjalista biolog (1/4 etatu).