KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Beata Krzewicka, prof. IB PAN < CV >


ZESPÓŁ


Pracownicy naukowi

dr hab. Adam Flakus, prof. IB PAN  < CV >

prof. dr hab. Lucyna Śliwa < CV >

dr Karina Wilk < CV >


Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Dorota Hollitzer-Zielińska 

dr Natalia Matura < CV > 


Doktoranci:

mgr inż. Edyta Mazur < CV >