RYS HISTORYCZNY

Pracownia Lichenologii Instytutu Botaniki PAN powstała z inicjatywy prof. Władysława Szafera w roku 1957, a jej pierwszym kierownikiem był zatrudniony tu na pół etatu prof. Józef Motyka. W tym samym roku w ramach powstałej Pracowni rozpoczął swą naukową działalność prof. Janusz Nowak. Stworzył on od podstaw krakowską szkołę lichenologiczną oraz niezbędny dla jej rozwoju warsztat pracy.

W roku 1969 Pracownia Lichenologii zostaje połączona z Zakładem Briologii w jeden Zakład Briologii i Lichenologii, którego kierownictwo obejmuje prof. J. Nowak. W roku 1988 Zakład został ponownie rozdzielony na dwie pracownie: Pracownię Briologii oraz Pracownię Lichenologii, której kierownikiem pozostaje nadal prof. J. Nowak. W roku 1992 po przejściu prof. J. Nowaka na emeryturę, lichenolodzy wcieleni zostali do Pracowni (później Zakładu) Mikologii, którą kierował prof. Władysław Wojewoda.

Po blisko 10 latach, w marcu 2002 roku przywrócono ponownie Pracownię Lichenologii, a funkcję kierownika powierzono dr Urszuli Bielczyk.

Obecnie Pracownią Lichenologii kieruje dr hab. Beata Krzewicka

 

KALENDARIUM

1957 – utworzona zostaje Pracownia Lichenologii (z inicjatywy prof. Władysława Szafera), którą kieruje prof. Józef Motyka; w Pracowni rozpoczyna swoją działalność naukową dr Janusz Nowak, tworząc od podstaw krakowską szkołę lichenologiczną oraz niezbędny dla jej rozwoju warsztat pracy

1962 – funkcję kierownika Pracowni oraz kustosza zielnika porostów obejmuje dr Janusz Nowak w związku z odejściem prof. J. Motyki

1969 – powstaje Pracownia Briologii i Lichenologii; funkcję kierownika obejmuje dr Janusz Nowak

1970 – do Pracowni przyjęta na etat techniczny zostaje Bożena Jędrychowska

1972 – do Pracowni na etat naukowy przyjęta zostaje mgr Urszula Bielczyk

1986 – Pracownia zostaje podniesiona do rangi Zakładu Briologii i Lichenologii, funkcję kierownika pełni dr hab. Janusz Nowak

1988 – następuje rozdzielenie Zakładu na dwie pracownie; Pracownia Lichenologii pozostaje pod kierownictwem dr. hab. Janusza Nowaka

1992 – Pracownia Lichenologii połączona zostaje z Pracownią Mikologii, powstaje Zakład Mikologii,  którym kieruje prof. Władysław Wojewoda; prof. J. Nowak odchodzi na emeryturę

1993 – funkcję kustosza zielnika porostów przejmuje dr Urszula Bielczyk

2001 – do Zakładu na etat naukowy przyjęta zostaje dr Beata Krzewicka

2002 – zostaje reaktywowana Pracownia Lichenologii; kierownictwo Pracowni powierzono dr Urszuli Bielczyk

2003 – do pracowni Lichenologii zostaje przyjęta dr Lucyna Śliwa; mgr Karina Palka i mgr Adam Flakus rozpoczynają studia doktoranckie z zakresu lichenologii

2007 – do Pracowni na etat techniczny przyjęta zostaje Dorota Hollitzer-Zielińska

2008 – funkcję kierownika Pracowni oraz kustosza zielnika porostów obejmuje dr hab. Lucyna Śliwa w związku z odejściem dr hab. Urszuli Bielczyk

2008 – do Pracowni na etat naukowy przyjęty zostaje dr Adam Flakus

2009 – do Pracowni na etat naukowy przyjęta zostaje dr Karina Wilk

2012 – studia doktoranckie z zakresu lichenologii rozpoczyna mgr Natalia Kapek

2017 – zmiana Pracowni Lichenologii na Zakład Lichenologii

2018 – do Zakładu na etat inżynieryjno-techniczny w laboratorium molekularnym przyjęta zostaje dr Natalia (Kapek) Matura

2018 – studia doktoranckie z zakresu lichenologii rozpoczyna mgr inż. Edyta Mazur

2019 – prof. dr hab. Lucyna Śliwa zostaje dyrektorem Instytutu Botaniki PAN

2019 – dr hab. Beata Krzewicka zostaje kierownikiem Zakładu Lichenologii

2019 – funkcję kustosza zielnika porostów przejmuje dr hab. Adam Flakus