Zielnik mszaków (KRAM-B) w Instytucie Botaniki PAN jest największą w Polsce kolekcją tych roślin. Zbiory te przekroczyły w roku 2012 liczbę 200 tys. wcielonych i ponumerowanych okazów (60 tys. czeka na opracowanie i wcielenie do zbioru głównego). Zielnik mszaków liczy aktualnie 243 575 okazy numerowane. Ta wielkość kolekcji plasuje zielnik w pierwszej dwudziestce największych zbiorów zielnikowych mszaków w świecie. Ponadto zielnik ten posiada największą w świecie kolekcję mchów i wątrobowców z obszarów polarnych południowej półkuli, w tym unikatowe kolekcje z Wysp Crozeta, Kerguelenów, Księcia Edwarda, Południowej Georgii, Wyspy Macquarie; Gough; Amsterdam, Tristan da Cunha, a także znaczące zbiory mchów z tropikalnej Afryki i południowej części Ameryki Południowej i Australii. Zostały one w znacznej części zebrane przez pracowników Pracowni Briologii w trakcie rozmaitych wypraw badawczych. Zielnik posiada także ponad 2000 typów nomenklatorycznych, tj. okazów, które posłużyły do opisania nowych gatunków, odmian i form mszaków. Są to najbardziej wartościowe zbiory, decydujące o wyjątkowym statusie tego zielnika na tle innych podobnych kolekcji. Zielnik posiada prawie wszystkie historyczne zbiory mszaków z obszaru Polski od początku XIX wieku (w tym najstarsze polskie zbiory mszaków od Łobarzewskiego i Rehmanna poczynając z lat 1840-1860 oraz wszystkie najważniejsze późniejsze polskie zbiory z XIX i XX wieku, tj. zbiory J. Krupy, I. Szyszyłowicza, T. Chałubińskiego, M. Raciborskiego, A. Żmudy, B. Szafrana, M.  Kuca), co sprawia, że jakakolwiek praca na temat tych roślin w naszym kraju nie może być realizowana bez konsultowania tej kolekcji. Zielnik prowadzi aktywną wymianę zbiorów z wszystkimi najważniejszymi zielnikami mszaków w świecie. Stąd też znajdują się tu pełne kolekcje mszaków z wszystkich kontynentów. Ogółem zgromadzonych jest tu ok. 80% wszystkich znanych gatunków mchów i wątrobowców reprezentujących ok. 95% wszystkich rodzajów tych roślin w świecie.

WYDAWNICTWA ZIELNIKOWE:

W zielniku mszaków wydawane są 4 serie wydawnictw zielnikowych, obejmujące mszaki krajowe i egzotyczne:

Musci Poloniae Exsiccati (R. Ochyra, H. Bednarek-Ochyra) - wydawane w centuriach po 100 numerów; w latach 1978-1993 roku wydano 12 centurii (Nr 1-1200) zawierające gatunki i odmiany mchów z różnych regionów Polski.

Bryophyta Antarctica Exsiccata (R. Ochyra) - wydane w 1984 roku, obejmują 200 numerów mchów i wątrobowców z Szetlandów Południowych w Zachodniej Antarktyce. Jest to w ogóle pierwsze i jak dotąd jedyne wydawnictwo zielnikowe mszaków antarktycznych.

Bryophyta Svalbardensia Exsiccata (H. Bednarek-Ochyra, B. Godzik, K. Grodzińska) - wydane w 1988 roku obejmują 4 fascykuły (Nr 1-80) mchów i wątrobowców z rejonu Hornsundu. Jest to pierwsze wydawnictwo zielnikowe mchów arktycznych w Europie.

Bryophyta Africana Selecta (R. Ochyra, T. Pócs) - wydawane w seriach po 25 numerów. Pierwszych 8 serii ukazało się w latach 1992-1993 roku, dalsze w przygotowaniu. Pierwsze wydawnictwo zielnikowe obejmujące cały kontynent afrykański na południe od Sahary.

GALERIA: