KIEROWNIK PRACOWNI

Dr hab. Michał Ronikier, prof. PAN < CV >


ZESPÓŁ

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Mgr inż. Justyna Nowak 

Mgr inż. Magdalena Tomaszewicz 

 
Molecular Biogeography Group website...