1957 – Utworzenie Pracowni Flory Polskiej, Socjologii i Geografii Roślin – zalążka obecnego Zakładu Ekologii (Kierownik prof. dr Bogumił Pawłowski).  

1961 – Utworzenie samodzielnego Zakładu Socjologii, Ekologii i Geografii Roślin Naczyniowych.Zakład tworzą trzy odrębne Pracownie: Pracownia Socjologii i Ekologii Roślin (kierownik – prof. dr  B. Pawłowski), Pracownia Geografii Roślin (kierownik – doc. dr Jan Kornaś) i Pracownia Gleboznawstwa (kierownik – mgr inż. Kazimierz Zarzycki). Kierownik całego Zakładu – prof. dr B. Pawłowski.  

1962 – Zmiana nazwy i struktury Zakładu. Zakład Geografii, Socjologii i Ekologii Roślin z jedną wyodrębnioną Pracownią Geografii Roślin. Kierownikiem Zakładu i Pracowni zostaje doc. dr J. Kornaś.  

1966 – Kierownictwo Zakładu Socjologii, Ekologii i Geografii Roślin (nieco zmieniona nazwa) obejmuje doc. dr hab. Kazimierz Zarzycki.

1969 – Kolejna zmiana nazwy na Zakład Ekologii i Geografii Roślin.

1972 – Utworzenie przy Zakładzie Ekologii i Geografii Roślin Stacji Terenowej w Szarowie. Jej organizatorem i opiekunem zostaje dr Jan Greszta.

1984 – Opiekunem Stacji Terenowej w Szarowie zostaje doc. dr hab. K. Grodzińska. Ówczesna nazwa Zakładu to Zakład Ekologii i Geografii Roślin ze Stacją Terenową w Szarowie.

1991 – W ramach Zakładu Ekologii utworzone zostają dwie Pracownie: Pracownia Ekologii Roślin (kierownik – prof. dr hab. K. Zarzycki) i Pracownia Ekologii Środowiskowej ze Stacją Terenową w Szarowie (kierownik – prof. dr hab. K. Grodzińska).

2001 – Kierownictwo Zakładu obejmuje prof. dr hab. K. Grodzińska. Kierownikiem Pracowni Ekologii Roślin zostaje doc. dr hab. Jerzy Wołek, kierownikiem pracowni Ekologii Środowiskowej ze Stacją Terenową w Szarowie jest nadal prof. dr hab. K. Grodzińska

2003 – Likwidacja obu Pracowni. Od tego momentu w strukturze Instytutu Botaniki PAN istnieje Zakład Ekologii ze Stacją Terenową w Szarowie.

2005 – Kierownictwo Zakładu obejmuje doc. dr hab. B. Godzik (obecnie profesor).

2010 – Oddanie do użytku nowo wybudowanego pawilonu laboratoryjnego w Stacji Terenowej w Szarowie.

2019 – Kierownictwo Zakładu obejmuje dr hab. M. Żywiec.