6 grudnia 2018 roku, podczas Gali „Polskie Inwestycje Przyszłości” odbywającej się w Muzeum Śląskim w Katowicach, zorganizowanej w trakcie Szczytu Klimatycznego COP24, uhonorowano finansowane przez Fundusze Europejskie projekty, które z jednej strony szczególnie wpłynęły na ochronę środowiska, z drugiej stanowią przykład biznesowego sukcesu, skutecznego wdrażania innowacji oraz dobrych praktyk.

Eksperci powołani przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, spośród projektów z lat 2014-2020, wybrali 5 nominowanych do nagrody projektów w 4 kategoriach:

  • Innowacje dla środowiska
  • Eko-odpowiedzialność w biznesie
  • Ekologiczna jednostka samorządu terytorialnego
  • Eko start-up 2018 roku

Nagrody wręczał Minister Jerzy Kwieciński. Podczas spotkania przyznana została też nagroda dodatkowa w kategorii „Dostępne osiedle”, a także wyróżnienia.

Laureatem w kategorii „Innowacje dla środowiska” została Dr Alicja Babst–Kostecka z Zakładu Ekologii IB PAN za badania będące częścią projektu finansowanego przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w których wykorzystano najnowsze techniki z zakresu ekologii, biochemii, fizjologii i genetyki, a prowadzących do odkrycia mechanizmów tolerancji i adaptacji rzeżusznika Hallera (Arabidopsis halleri) do siedlisk skażonych metalami ciężkimi. Wyniki badań mają otworzyć drogę do wykorzystania tej rośliny na terenach poprzemysłowych pod kątem oczyszczania ich z metali ciężkich.

Dodatkowe informacje ...

 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie:

https://info.botany.pl/ariadna/

 

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręcza nagrodę w kategorii "innowacje dla środowiska" Pani dr Alicji Babst-Kosteckiej. W jej imieniu nagrodę odebrała Pani prof. Barbara Godzik.

Fot. Piotr Osiński, MIiR