KIEROWNIK ZAKŁADU

Prof. dr hab. Konrad Wołowski < CV >

 

ZESPÓŁ

Pracownicy naukowi

Dr Michał Adamski < CV >

Dr Joanna Lenarczyk (Kowalska)  < CV >

Dr hab. Jolanta Piątek < CV >

Dr Magdalena Solarska (Łukaszek) < CV >

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Lucyna Żak-El Shahed