Ikonoteka glonów (KRAM A). Kolekcja ta spełnia podobną rolę jak zielniki.

Zbiory te zawierają obecnie ikonografie dla 10 821 nowych taksonów, dotychczas zgromadzono ponad 409 518 ryciny, indeks alfabetyczny nazw taksonów. Komputerowa baza danych ikonoteki zawiera 7 165 pozycji bibliograficznych.

Jest to jedyny tego typu zbiór w Polsce, drugi w Europie, a trzeci w świecie. Ten unikalny zbiór rycin glonów (Ikonoteka) służy zarówno polskim, jak i zagranicznym specjalistom. Ikonoteka powstała w latach 60 ubiegłego stulecia na wzór „Fritsch Collection of Freshwater Algal Illustrations” kompletowanej w Institute of Freshwater Ecology w Windermere w Wielkiej Brytanii.

GALERIA:


Kolekcja Glonów Polski. 


Obecnie Kolekcja Glonów Polski liczy 150 szczepów, w tym m.in. szczepy: Oscillatoria limosa, Lyngbya lutea, Chroococcus turgidulus, Trachelomonas volvocinopsis, Cryptomonas sp., Cyclotella sp., Scenedesmus quadricauda, Coelastrum sp., Volvox aureus, Staurastrum sp., Cosmarium sp. i Closterium sp. Kolekcja stanowi podstawę do badań eksperymentalnych z zakresu cytologii, ekotoksykologii, fizjologii i genetykii wybranych grup glonów.


Zielnik.


W skład zbiorów glonów KRAM–A wchodzą fragmenty cennych kolekcji glonów słodkowodnych pochodzące z kolekcji Rabenhorsta (1848–1879) 94 zeszyty, w tym 1800 eksykatów okazów słodkowodnych Europy Środkowej, Wittrocka i Nordstedta (1828–1879) 12 zeszytów, w tym 200 eksykatów glonów słodkowowdnych Europy i Raciborskiego (1910) 2 zeszyty Phycoteca Polonica, w tym 80 eksykatów.