KIEROWNIK 

Prof. dr hab Lucyna Śliwa  < CV > 


ZESPÓŁ

Dr Agnieszka Nikel < CV >

Mgr Katarzyna Kozielec

 

Pracownicy emerytowani

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek < CV >

Prof. dr hab Andrzej Chlebicki < CV >

Prof. dr hab. Ryszard Ochyra < CV >