Rada Naukowa Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

(od 2003 r.)

Doktor habilitowany:
Kandydat Uchwała R. z dnia Tytuł rozprawy, recenzenci
dr Andrzej Chlebicki 23.06.2003 rozprawa habilitacyjna: "Biogeographic relationship between fungi and selected glacial relict plants".
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Mańka, prof. dr hab. Maria Ławrynowicz, prof. dr hab. Tomasz Kowalski
dr Barbara Pawlik-Skowrońska 28.11.2003 rozprawa habilitacyjna  (cykl publikacji pod wspólnym tytułem): "Rola peptydów tiolowych w procesach obronnych i adaptacji zielenic (Chlorophyta) do środowiska zanieczyszczonego cynkiem i ołowiem"
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Grodzińska, prof. dr hab. Jadwiga Siemińska, dr hab. Małgorzata Wierzbicka
dr Krystyna Boratyńska 21.02.2005 rozprawa habilitacyjna  (cykl publikacji pod wspólnym tytułem): "Relacje taksonomiczne między sosnami z kompleksu Pinus mugo na podstawie cech igieł"
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Staszkiewicz, prof. dr hab. Adam Zając, prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki
dr Dorota Nalepka 22.02.2006 rozprawa habilitacyjna: "Late Glacial and Holocene palaecological conditions and changes of vegetation cover under early farming activity in the Kujawy region (central Poland)"
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, doc. dr hab. Ryszard Grygiel, dr hab. Józef Mitka
dr Wojciech Dmuchowski 23.10.2006 rozprawa habilitacyjna: "Use of plant bioindicators in assessment of environmental contamination with heavy metals"
Recenzenci: prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman, prof. dr hab. Katarzyna Sawicka- Kapusta, prof. dr hab. Krystyna Grodzińska, prof. dr hab. Jacek Oleksyn
dr Halina Bednarek-Ochyra 20.02.2007 rozprawa habilitacyjna: "A taxonomic monograph of the moss genus Codriophorus P. Beauv. (Grimmiaceae)".
Recenzenci: dr hab. Henryk Klama, prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, prof. dr hab. Adam Zając, prof. dr hab. Jerzy Zieliński
dr Zbigniew Szeląg 28.03.2007 rozprawa habilitacyjna (cykl publikacji pod wspólnym tytułem): "Taxonomic revision of Hieracium sect. Cernua (Asteraceae) in the Carpathians, the Sudets and the Alps".
Recenzenci: prof. dr hab. Janina Jakubowska-Gabara, prof. dr hab. Karol Latowski, prof. dr hab. Zbigniew Mirek, prof. dr hab. Jerzy Zieliński.
dr Urszula Bielczyk 28.03.2007 rozprawa habilitacyjna (2 publikacje): 1. "The lichens and allied fungi of the Polish Western Carpathians", 2. "The lichen biota of the Polish Carpathians – general characteristic".
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Bylińska, prof. dr hab. Krystyna Czyżewska, prof. dr hab. Stanisław Cieśliński, prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz.
dr Janina Kwandrans 20.11.2007 rozprawa habilitacyjna: "Diversity and ecology of benthic diatom communities in relation to acidity, acidification and recovery of lakes and rivers".
Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Mrozińska, prof. dr hab. Krystyna Grodzińska, prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Andrzej Witkowski
dr Paweł Czarnota 21.11.2007 rozprawa habilitacyjna: "The lichen genus Micarea (Lecanorales, Ascomycota) in Poland"
Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Zakryś, prof. dr hab. Maria Olech, prof. dr hab. Stanisław Cieśliński, prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
dr Lucyna Śliwa 27.02.2008 rozprawa habilitacyjna: "A revision of the Lecanora dispersa complex in North America"
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Czyżewska, prof. dr hab. Jan Bystrek, prof. dr hab. Stefan Friedrich, prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
dr Janusz Łuszczyński 24.06.2008 rozprawa habilitacyjna: "Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts." 
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Lisiewska, prof. dr hab. Stefan Friedrich, prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, dr hab. Wiesław Mułenko, prof. nadzw.
dr Mirosława Kupryjanowicz 26.11.2008 rozprawa habilitacyjna: "Vegetation and climate of the Eemian and Early Vistulian lakeland in northern Podlasie"
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, doc. dr hab. Andrzej Ber, prof. dr hab. Czesław Hołdyński, prof. dr hab. Lesław Wołejko
dr Małgorzata Jankowska-Błaszczuk 24.11.2009 rozprawa habilitacyjna: "Glebowe banki nasion w lasach liściastych strefy umiarkowanej". Recenzenci: prof. dr hab. Bożenna Czarnecka, prof. dr hab. Stefania Loster, prof. dr hab. Tadeusz Korniak, prof. dr hab. Jan Holeksa 
dr Grzegorz Worobiec 25.11.2009 rozprawa habilitacyjna: "Neogene plant macroremains from the Ruja lignite deposit near Legnica (Lower Silesia, Poland)".
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, prof. dr hab. Leon Stuchlik
dr Grażyna Szarek-Łukaszewska 23.02.2010 rozprawa habilitacyjna: "Reakcja roślin na metale ciężkie na terenach galmanowych południowej Polski".
Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska, prof. dr hab. Katarzyna Turnau, dr hab. Teresa Brej, prof. dr hab. Paweł Migula
dr Ireneusz Ślesak 22.06.2010 rozprawa habilitacyjna: "Wybrane elementy systemu antyoksydacyjnego w roślinie o metabolizmie przejściowym C3-CAM Mesembryanthemum crystallinum L."
Recenzenci: prof. dr hab. Alina Kacperska- Lewak, prof. dr hab. Barbara Godzik, prof. dr hab. Edward Gwóźdź, prof. dr hab. Zbigniew Krupa
dr Tomasz Zielonka 29.11.2011 rozprawa habilitacyjna (cykl publikacji pod wspólnym tytułem): "Dynamika borów modrzewiowo - świerkowych w Tatrach Wysokich na podstawie dendroekologicznej rekonstrukcji zaburzeń"
Recenzenci: dr hab. Dorota Dobrowolska, prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz, prof. dr hab. Jacek Oleksyn
dr Łukasz Łuczaj 26.06.2012 rozprawa habilitacyjna: ''Dziko rosnące rośliny jadalne użytkowane w Polsce od połowy XIX w. do czasów współczesnych'' 
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, prof. dr hab. Karol Latowski, dr hab. Maria Lityńska-Zając, prof. dr hab. Bogdan Zemanek
dr Grzegorz Iszkuło 15.10.2012 rozprawa habilitacyjna: "Drugorzędowy dymorfizm płciowy u roślin dwupiennych i jego konsekwencje, na przykładzie wybranych gatunków nagozalążkowych".
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Holeksa, dr hab. Ewa Kurczyńska, dr hab. Marlena Lembicz, prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk
dr Maria Barbacka-Bóka 27.11.2012 rozprawa habilitacyjna: "Biodiversity and the reconstruction of Early Jurassic flora from the Mecsek Mountains (southern Hungary)".
Recenzenci: dr hab. Mirosława Kupryjanowicz prof UwB, prof. dr hab. Leon Stuchlik, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, dr hab. inż. Adam Walanus, prof. AGH.
dr Jarosław Proćków 27.11.2012 tytuł osiągnięcia naukowego będące podstawą postępowania habilitacyjnego: "Rewizja taksonomiczna kompleksu Juncus bulbosus L. (Juncaceae)".
Recenzenci: prof. dr hab. Karol Latowski, prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, prof. dr hab. Jerzy Zieliński.
dr Beata Krzewicka 26.02.2013 tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: "A revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland".
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Bystrek, prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon, prof. dr hab. Maria Ławrynowicz.
dr Agnieszka Wacnik 26.02.2013 tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego:"Przemiany roślinności a działalność społeczności rolniczych na Pojezierzach Mazurskim i Gostynińskim (północno-wschodnia i centralna Polska)".
Recenzenci: dr hab. Adam Barcikowski, prof. dr hab. Czesław Hołdyński, dr hab. Maria Lityńska-Zając.
dr Andrzej Bobiec 26.02.2013 rozprawa habilitacyjna: "Czynniki naturalne i antropogeniczne kształtujące odnowienie i rozwój lasów liściastych siedlisk świeżych i wilgotnych Białowieskiego Parku Narodowego".
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko, prof. dr hab. Jan Holeksa, dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, prof. dr hab. Stanisław Wika.
dr Aldona Mueller-Bieniek 20.06.2013 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Rośliny użytkowe średniowiecznego Krakowa – nowe dane, synteza dotychczasowych wyników oraz  aspekty metodyczne związane z badaniami archeobotanicznymi miasta średniowiecznego”
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Chudziak, prof. dr hab. Krystyna Harmata, prof. dr hab. Krystyna Milecka
dr Agata Zofia Wojtal 20.06.2013 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Species composition and distribution of diatom assemblages in spring waters from various geological formations in southern Poland”
Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Kawecka, prof. dr hab. Jan Matuła, prof. dr hab. Marcin Pliński
dr Beata Paszko 25.11.2013 Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Rewizja taksonomiczna wybranych kompleksów gatunków w obrębie blisko spokrewnionych rodzajówCalamagrostis, Deyeuxia i Agrostis (Poaceae: Agrostidinae)”
Recenzenci: prof. dr hab. Karol Latowski, dr hab. Agnieszka Popiela, prof. dr hab. Krzysztof Spalik, prof. dr hab. Adam Zając
dr inż. Marcin Piątek 25.11.2013 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Ukryta różnorodność gatunkowa i specyficzność żywicielska u grzybów głowniowych zarodnikujących w ręcikach Asparagaceae i Caryophyllaceae”
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Błaszkowski, prof. dr hab. Maria Ławrynowicz, prof. dr hab. Maria Rudawska
dr Magdalena Żywiec 25.11.2013 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Ewolucyjne i ekologiczne uwarunkowania rozmnażania się jarzębiny w górnoreglowym borze świerkowym”
Recenzenci: prof. dr hab. Emilia Brzosko, prof. dr hab. Anna Kwiatkowska-Falińska, dr hab. Marlena Lembicz
dr Magdalena Szczepaniak 07.03.2014 Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Zróżnicowanie genetyczne i związki filogeograficzne pomiędzy taksonami kompleksu Melica ciliata – M. transsilvanica (Poaceae) w Europie”
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Boratyńska, dr hab. Zygmunt Kącki, prof. dr hab. Małgorzata Klimko, prof. dr hab. Bogdan Zemanek
dr Elżbieta Cieślak 17.06.2014 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: 
„Phylogeography of Pontic-Pannonian species in Central Europe”
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Burczyk, prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, prof. dr hab. Bogdan Zemanek
dr Michał Ronikier 17.06.2014 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: 
„Wysokogórska flora Karpat, Alp i gór Półwyspu Bałkańskiego: historia i dynamika zasięgów w świetle badań struktury genetycznej współczesnych populacji”
Recenzenci: dr hab. Zygmunt Kącki, prof. dr hab. Krzysztof Spalik, prof. dr hab. Waldemar Żukowski
dr Joanna Augustynowicz 18.11.2014 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: 
„Fitoremediacja związków metali ciężkich przez Callitriche cophocarpa, ze szczególnym uwzględnieniem chromu”
Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Dubert, prof. dr hab. Stanisław Gawroński, prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget
dr Katarzyna Marcysiak 05.03.2015 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Zróżnicowanie cech morfologicznych wybranych arktyczno-alpejskich gatunków roślin w Europie w odniesieniu do ich położenia geograficznego”
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Spalik, prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, prof. dr hab. Waldemar Żukowski
dr Aleksandra Grabowska-Joachimiak 19.06.2015 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: 
„Charakterystyka i pochodzenie złożonego systemu chromosomów płci XX/XY1Y2 w świetle badań kariotypu u wybranych dwupiennych gatunków Angiospermae”
Recenzenci: dr hab. Barbara Naganowska, prof. dr hab. Krzysztof Spalik, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska
dr Marzenna Guzicka 19.06.2015 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: 
„Strukturalne podstawy spoczynku wegetatywnych pąków świerka pospolitego Picea abies (L.) H.Karst.”
Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska, prof. dr hab. Wiesław Włoch, prof. dr hab. Waldemar Żukowski
dr Jolanta Piątek 19.06.2015 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: 
„Różnorodność stomatocyst złotowiciowców w wybranych siedliskach na świecie”
Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, prof. dr hab. Ryszard Ligowski, prof. dr hab. Jan Matuła
dr Elżbieta Worobiec 19.06.2015 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: 
„Badania palinologiczne neogeńskich osadów wypełniających leje krasowe z okolic Opola”
Recenzenci: dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, dr hab. Małgorzata Nita, dr hab. Irena Pidek
dr Marta Libik-Konieczny 25.11.2015

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Udział nadtlenku wodoru i wybranych elementów systemu antyoksydacyjnego w procesie morfogenezy w kulturach in vitro Mesembryanthemum crystallinum L.”
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek, dr hab. Dariusz Latowski, prof. dr hab. Jan Rybczyński

dr Anna Ronikier 25.11.2015

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Analiza taksonomiczno-chorologiczna śluzowców przyśnieżnych w kontekście globalnej biogeografii grupy”
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Błaszkowski, prof. dr hab. Maria Rudawska, prof. dr hab. Wojciech Wakuliński

dr Renata Stachowicz-Rybka 15.03.2016

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Zmiany roślinności i klimatu w środkowym plejstocenie wschodniej Polski w oparciu o analizę makroszczątków roślin
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, prof. dr hab. Krystyna Milecka, prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska

dr Paweł Kapusta 15.03.2016

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące zbiorowiska roślinne i towarzyszące im zespoły organizmów glebowych w terenie zanieczyszczonym metalami ciężkimi”
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Karolewski, prof. dr hab. Katarzyna Turnau, prof. dr hab. Bronisław Wojtuń

dr Ewelina Ratajczak 15.03.2016

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Molekularne podstawy starzenia się nasion drzew”
Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Jańska, prof. dr hab. Waldemar Marczewski, prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

dr Tomasz Durak 21.06.2016

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Przemiany roślinności wschodniokarpackich buczyn jako efekt spontanicznej dynamiki lasu oraz zmian w jego użytkowaniu”
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko, prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, prof. dr hab. Anna Kwiatkowska-Falińska

dr Agnieszka Sutkowska 21.06.2016

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Rola migracji w ewolucji i rozmieszczeniu geograficznym wybranych gatunków rodzaju Bromus podrodz. Festucaria”
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Rybczyński, prof. dr hab. Krzysztof Spalik, prof. dr hab. Jan Sadowski

dr Piotr Górski 23.11.2016

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Wątrobowce (Marchantiophyta) wyleżysk śnieżnych krystalicznego trzonu Tatr: syntaksonomia, rozmieszczenie i zagrożenie”
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Holeksa, prof. dr hab. Bronisław Wojtuń, prof. dr hab. Maria Zając

dr inż. Andrzej M. Jagodziński 23.11.2016

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Ontogenetyczne uwarunkowania zmian biomasy i morfologii korzeni gatunków drzew lasotwórczych”
Recenzenci: prof. dr hab. Emilia Brzosko, prof. dr hab. Ryszard Laskowski, prof. dr hab. Stefan Zajączkowski

dr Joanna Mucha 23.11.2016

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Rola żelaza i kwasowości komórek roślinnych w nawiązywaniu relacji między grzybami a korzeniami sosny zwyczajnej”
Recenzenci: dr hab. Robert Jankowiak, prof. dr hab. Andrzej Kononowicz, prof. dr hab. Cezary Mądrzak

dr Adam Flakus 21.06.2017 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Różnorodność  gatunkowa  i  taksonomia  tropikalnych grzybów  zlichenizowanych w wybranych obszarach Boliwii
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Błaszkowski, dr hab. Tomasz Leski, prof. dr hab. Wiesław Mułenko
dr Marcin Zadworny 21.06.2017 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Zróżnicowanie i znaczenie funkcjonalne drobnych korzeni drzew leśnych”.
Recenzenci: dr hab. Łukasz Stępień, dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, prof. dr hab. Katarzyna Turnau
dr inż, Daniel J. Chmura 21.11.2017 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Zmienność alokacji biomasy drzew jako wyraz zróżnicowania genetycznego i przystosowania do warunków środowiska
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Holeksa, prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, dr hab. Tomasz Zielonka
dr inż. Katarzyna Hura 21.11.2017

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Fizjologiczna i biochemiczna charakterystyka wczesnej reakcji roślin rzepaku ozimego na Leptosphaeria maculans
Recenzenci: dr hab. Paweł Bednarek, prof. dr hab. Andrzej Kononowicz, prof. dr hab. Wojciech Wakuliński

dr inż. Ewa Pociecha 21.11.2017 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Rola mechanizmów indukowanych chłodem w odporności żyta ozimego na stres abiotyczny i biotyczny
Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Antosiewicz, prof. dr hab. Piotr Masojć, prof. dr hab. Maria Wędzony
dr Lidia Borkowska 13.03.2018 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Ekologia gatunków roślin klonalnych w procesie sukcesji na niekoszonej łące
Recenzenci: prof. dr hab. Emilia Brzosko, prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik
dr inż. Dorota Richter 20.03.2019 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: „Bioróżnorodność cyanobakterii i glonów tundry arktycznej oraz występujących w jej obrębie ekosystemów wodnych w odniesieniu do różnych typów siedlisk i ich warunków ekologicznych
Recenzenci: dr hab. Adam Barcikowski, prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska, dr hab. Agata Wojtal
dr Flurin Babst 22.10.2019

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: "Od drzew po kontynenty: zrozumienie, kwantyfikacja i skalowanie procesów wzrostu drzewostanów oraz wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na te procesy"  
Recenzenci: dr hab. Bogdan Jaroszewicz, dr hab. Andrzej Bobiec, dr hab. Daniel Chmura

dr Monika Dering 22.10.2019

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: "Wpływ rozmnażania klonalnego na strukturę genetyczną populacji gatunków drzewiastych"
Recenzenci: prof. Emilia Brzosko, dr hab. Andrzej Bobiec, prof. Jerzy Szwagrzyk 

dr Grzegorz Kosior 22.10.2019

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: "Zalety techniki transplantacji mchów wykorzystywanej w aktywnym biomonitoringu zanieczyszczenia środowiska" 
Recenzenci: prof. Małgorzata Wierzbicka, prof. Jan Rybczyński, dr hab. Klaudia Borowiak

dr Ewa Marzena Kalemba 03.03.2020 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego: " Regulacja wrażliwości i odporności na desykację w trakcie rozwoju nasion  " 
Recenzenci: prof. Antoni Banaś, dr hab. Iwona Ciereszko, prof. Irena Giełwanowska

 

Doktor
Kandydat Uchwała R.N. z dnia Tytuł rozprawy, promotor, recenzenci
mgr inż. Tomasz Zielonka 25.02.2003 rozprawa: "Tempo rozkładu martwego drewna a odnowienia świerka Picea abies (L.) Karst. na kłodach w karpackim borze górnoreglowym".
mgr Aldona Bieniek  25.06.2003 rozprawa: "Gospodarka rolna ludności kultur naddunajskich w Polsce w świetle analizy szczątków roslinnych ze stanowisk archeologicznych na Kujawach".
mgr Agnieszka Wacnik 25.06.2003 rozprawa: "Późnoglacjalne i wczesnoholoceńskie przemiany szaty roślinnej na podstawie analizy pyłkowej osadów laminowanych Jeziora Miłkowskiego na Pojezierzu Mazurskim".
mgr Beata Paszko 27.11.2003 rozprawa: "Biosystematyka gatunków górskich rodzaju Calamagrostis (sekcje Deyeuxia i Calamagrostis) w Polsce - jako podstawa ochrony ich różnorodności". 
mgr Marcin Piątek 27.11.2003 rozprawa: "Bioróżnorodność nadrzewnych saprobowych Basidiomycetes Tarnowa na tle degradacji środowiska". 
mgr Jolanta Cabała 23.11.2004 rozprawa: "Struktura zbiorowisk glonów ginącego torfowiska w Budzuniu (Wyżyna Krakowsko- Częstochowska)".
mgr Magdalena Żywiec 23.11.2004 rozprawa: "Odnawianie się jarzębiny Sorbus aucuparia a rozpad drzewostanu w karpackim borze górnoreglowym". 
mgr Agnieszka Nikel 22.02.2005 rozprawa: "Flora i zagadnienia fitogeograficzne polskiej części Magury Spiskiej".
mgr inż. Magdalena Klich 22.02.2005 rozprawa: "Stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w biotycznych i abiotycznych składnikach ekosystemu miejskiego".
mgr Michał Ronikier 22.06.2005 rozprawa: "Genetic diversity and phylogeography of Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (Ranunculaceae)"
mgr  Anna Ronikier 22.06.2005 rozprawa: "Bioróżnorodność grzybów agarykoidalnych i boletoidalnych Sarniej Skały w Tatrzańskim Parku Narodowym".
mgr Renata Kalinowska 23.06.2005 rozprawa: "Mechanizmy odporności na metale ciężkie występujące u zielenic (Chlorophyta) zasiedlających osadniki po flotacji rud cynku, ołowiu i miedzi."
mgr Renata Stachowicz-Rybka 22.11.2005 rozprawa: "Flora i zmiany paleośrodowiska na podstawie analizy szczątków makroskopowych z dwóch plejstoceńskich jezior Równiny Augustowskiej". 
Promotor: prof. dr hab. Kazimiera Mamakowa (IB PAN, Kraków) recenzenci:  prof. dr hab. Kazimierz Tobolski (Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań) i prof. dr hab. Feliks Wieliczkiewicz (Instytut Geochemii i Geofizyki Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk).
mgr Dorota Richter 21.02.2006 rozprawa: "Bioróżnorodność sinic i glonów jako wskaźnik poziomu trofii ekosystemów wodnych Wrocławia i okolic". 
Promotor: dr hab. Jan Matuła, recenzenci: prof. dr hab. Halina Bucka i prof. dr hab. Konrad Wołowski (IB PAN, Kraków).
mgr Dominik Wróbel 22.06.2006 rozprawa: "Biologia i ekologia Equisetum telmateia Ehrh.". 
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Mirek (IB PAN, Kraków), recenzenci: doc. dr hab. Róża Kaźmierczak (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków) i prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki (IB PAN, Kraków).
mgr Dominika Gil 21.02.2007 rozprawa: "Optymalizacja warunków kultury zawiesinowej pszenicy w celu uzyskania maksymalnej morfogenności". 
Promotor: doc. dr hab. Izabela Marcińska (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, Kraków), recenzenci: prof. dr hab. Maria Moś (Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Akademii Rolniczej, Kraków) i prof. dr hab. Franciszek Dubert (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, Kraków).
mgr Tomasz Pasierbek 19.06.2007 rozprawa: "Martwe drewno i dynamika jego rozkładu w dolnoreglowych lasach Beskidów Zachodnich".
Promotor: prof. dr hab. Jan Holeksa (IB PAN, Kraków), recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki (Wydział Leśny SGGW, Warszawa) i prof. dr hab. Bogdan Zemanek (Instytut Botaniki UJ, Kraków).
mgr inż. Maciej Kocurek 19.06.2007 rozprawa p.t. "Udział pędów roślin zielnych: Reynoutria japonica i Helianthus tuberosus w fotosyntetycznym wiązaniu  CO2".
Promotor: doc. dr hab. Jan Pilarski (Instytut Fizjologii Roślin PAN, Kraków), recenzenci: prof. dr hab. inż. Władysław Filek (Akademia Rolnicza, Katedra Fizjologi Roślin, Kraków) i prof. dr hab. Zbigniew Lechowski (Akademia Świętokrzyska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Kielce).
mgr inż. Magdalena Mirek 28.02.2008 rozprawa: "Chemiczne i fizyczne czynniki wpływające na indukcję kwitnienia rzepaku". 
Promotor: prof. dr hab. Maria Filek ( Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie), recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Bednarska (Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i prof. dr hab. Kazimierz Trębacz (Instytut Biologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
mgr Adam Flakus 28.02.2008 rozprawa: "Porosty piętra turniowego w Tatrach Polskich na tle czynników siedliskowych".
Promotor: doc. dr hab. Urszula Bielczyk, prof. AP (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN), recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Czyżewska (Katedra Algologii i Mikologii, Uniwersytet Łódzki w Łodzi) i prof. dr hab. Stanisław Cieśliński (Instytut Biologii, Akademia Świętokrzyska w Kielcach).
mgr Anna Hrynowiecka-Czmielewska 25.11.2008 rozprawa: "Palinostratygrafia oraz historia roślinności i klimatu interglacjału mazowieckiego na podstawie profilu z Nowin Żukowskich na Wyżynie Lubelskiej".
mgr Gabriela Gołębiowska 24.06.2008 rozprawa: "Mechanizmy odporności pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.) na różową pleśń śniegową wywołaną przez Microdochium nivale (Fr.) Samuels & Hallett.". 
Promotor: dr hab. Maria Wędzony (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie), recenzenci: dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska (Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Łódzki w Łodzi) i prof. dr hab. Zbigniew Miszalski (Instytut Biologii, Zakład Cytologii i Genetyki, Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
mgr Beata Cykowska 24.02.2009 rozprawa: "Wątrobowce (Hepaticae) kęp torfowcowo-płonnikowych w Tatrach – różnorodność, rozmieszczenie i ekologia". 
Promotor: dr hab. Henryk Klama, prof. ATH (Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), recenzenci: dr hab. Jan Żarnowiec, prof. ATH (Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), prof. dr hab. Ryszard Ochyra (Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie)
mgr inż. Agnieszka Kamińska 24.02.2009 rozprawa: "Fizjologiczne i genetyczne czynniki leżące u podstaw wrażliwości roślin uprawnych na działanie ozonu". 
Promotor: doc. dr hab. Andrzej Skoczowski (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie), recenzenci: prof. dr hab. Barbara Godzik (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie), dr hab. Marcin Rapacz, prof. UR (Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
mgr Karina Wilk 24.02.2009 rozprawa: "Kalcyfilne gatunki rodzaju Caloplaca w polskich Karpatach Zachodnich". 
Promotor: doc. dr hab. Lucyna Śliwa (Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie), recenzenci: dr hab. Urszula Bielczyk, prof. UP (Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. dr hab. Stanisław Cieśliński (Instytut Biologii, Uniwersytet Humanistyczn-Przyrodniczy w Kielcach)
mgr Alicja Kostecka 25.02.2009 rozprawa: "Adaptacje Arabidopsis halleri do siedlisk bogatych w metale ciężkie w Polsce południowej (Adaptations of Arabidopsis halleri to habitats rich in heavy metals in southern Poland)". 
Promotorzy: prof. dr hab. Krystyna Grodzińska (Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie), prof. dr Pierre Saumitou-Laprade, (Department of Biology, University of Lille 1 w Villeneuve d'Ascq Cedex, Francja), recenzenci: prof. dr Xavier Vekemans (Department of Biology, University of Lille 1 w Villeneuve d'Ascq Cedex, Francja), dr hab. Małgorzata Wierzbicka, prof. UW (Instytut Biologii Eksperymentalnej Roślin, Uniwersytet Warszawski w Warszawie)   
mgr Małgorzata Wesołowska 25.02.2009 rozprawa: "Zróżnicowanie roślinności łąk i pastwisk Tatr Zachodnich oraz ich przedpola w związku ze sposobem ich użytkowania".
Promotor: prof. dr hab. Jan Holeksa (Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie), recenzenci: doc. dr hab. Róża Kaźmierczakowa (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie), prof. dr hab. Stefania Loster (Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
mgr Michał Dziurka 16.06.2009 rozprawa: "Udział zearalenonu w rozwoju wybranych roślin uprawnych". 
Promotor: doc. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie), recenzenci: prof. dr hab. Maria Filek (Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie), prof. dr hab. Leszek Jankiewicz (Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach)
mgr inż. Kinga Tobola 16.06.2009 rozprawa: "Rozmnażanie ex situ zagrożonych gatunków Stipa joannis Čelak., Stipa pulcherrima C. Koch oraz Astragalus penduliflorus Lam. jako podstawa ich aktywnej ochrony". 
Promotor: prof. dr hab. Franciszek Dubert (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie), recenzenci: prof. dr hab. Wanda Małek (Zakład Mikrobiologii Ogólnej UMCS w Lublinie), dr hab. inż. Agnieszka Płażek, prof. UR, (Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
mgr Agata Smieja 17.06.2009 rozprawa: "Wzorce zróżnicowania flory i roślinności źródliskowej Tatrzańskiego Parku Narodowego". 
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Mirek (Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie), recenzenci: dr hab. inż. Lesław Wołejko, prof. AR (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody AR w Szczecinie), prof. dr hab. Jan Holeksa (Instytut Botaniki PAN w Krakowie)
mgr Marcin Woch  24.11.2009 rozprawa: "Przemiany flory i roślinności terenów współcześnie opuszczonych osad". 
Promotor: prof. dr hab. Helena Trzcińska-Tacik (Instytutu Botaniki UJ w Krakowie), recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko (Instytutu Botaniki UJ w Krakowie),  prof. dr hab. Jan Holeksa (Instytut Botaniki PAN w Krakowie).
mgr inż. Marzena Warchoł
23.06.2010
rozprawa: "Rozmnażanie Cordyline australis (G. Forst.) Endl. w kulturach in vitro.". 
Promotor: prof. dr hab. Franciszek Dubert (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie), recenzenci: prof. dr hab. inż. Adela Adamus (Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa, Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie), prof. dr hab. inż. Jolanta Biesaga-Kościelniak (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie).
mgr inż. Piotr Kubiesa 23.06.2010 rozprawa: "Przydatność wybranych taksonów roślin wyższych do oceny skażenia środowiska przyrodniczego". 
Promotor: dr hab. Tomasz Staszewski (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach), recenzenci: prof. dr hab. Barbara Godzik  (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie),  prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski (Instytut Botaniki, Uniwersytet Warszawski w Warszawie).
mgr inż. Piotr Kiełtyk 23.11.2010 rozprawa: "Zjawisko wikaryzmu wysokościowego w kompleksie Solidago virgaurea – Solidago alpetris". 
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Mirek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie), recenzenci: prof. dr hab. Ludwik Frey  (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie), prof. dr hab. Karol Latowski (Instytut Biologii Środowiska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
mgr inż. Agnieszka Kulig 23.11.2010 rozprawa: "Wykorzystanie linii podwojonych haploidów mieszańca Chinese Spring x SQ1 do poprawy cech użytkowych pszenicy".
Promotor: dr hab. Izabela Marcińska (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie), recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Miszalski (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie), prof. dr hab. Janusz Kościelniak (Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie).
mgr Magdalena Troć 22.02.2011 rozprawa: "Wpływ ekstraktów roślinnych o zróżnicowanym potencjale allelopatycznym na metabolizm siewek gorczycy, rzepaku, pszenicy oraz koniczyny". 
Promotor: dr hab. Andrzej Skoczowski, prof. PAN (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie), recenzenci: dr hab. Renata Bogatek-Leszczyńska, prof. SGGW (Katedra Fizjologii Roślin, SGGW w Warszawie), dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB (Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku)
mgr Barbara Wojciechowska 23.02.2011 rozprawa: "Fizjologiczne reakcje pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) na zwykłe oraz naprzemienne deficytowe nawadnianie".
Promotor: dr hab. inż. Franciszek Janowiak, prof. PAN (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie), recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Grzesiak  (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie), prof. dr hab. Andrzej Libik (Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie)
mgr Joanna Kowalska 23.02.2011 rozprawa: "Taksonomia i ekologia rodzaju Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w Polsce". 
Promotor: prof. dr hab. Konrad Wołowski (Instytut Botaniki W. Szafera PAN w Krakowie), recenzenci: prof. dr hab. Lubomira Burchardt (Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jan Matuła (Katedra Botaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
mgr inż. Joanna Sawa 20.06.2011 rozprawa: "Fizjologiczne reakcje kukurydzy (Zea mays L.) i pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) na abiotyczne czynniki stresowe ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji korzenie-liście". 
Promotor: dr hab. inż. Franciszek Janowiak, prof. PAN (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie), recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Grzesiak  (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie),  prof. dr hab. inż. Janusz Kościelniak (Katedra Fizjologii Roślin Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
mgr Piotr Rozpądek 21.06.2011 rozprawa: "Analiza wybranych elementów układu antyoksydacyjnego Brassica oleracea var. capitata f. alba poddanej fumigacji ozonem". 
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Miszalski (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie), recenzenci: prof. dr hab. Barbara Godzik (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie), dr hab. Jerzy Kruk, prof. UJ (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
mgr inż. Agnieszka Habel 21.06.2011 rozprawa: "Zróżnicowanie genetyczne populacji buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w Polsce jako wyraz adaptacji do zróżnicowanych warunków klimatycznych na granicy zasięgu". 
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Mirek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie), recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Burczyk (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Władysław Chałupka (Pracownia Genetyki Populacyjnej, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku).
mgr inż. Małgorzata Chrupek 30.11.2011 rozprawa p.t "Markery molekularne odporności pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) na porażenie mączniakiem prawdziwym (Blumeria graminis)". 
Promotor: prof. dr hab. Maria Wędzony (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie), kopromotor: dr hab. Mirosław Tyrka, prof. PRz(Politechnika Rzeszowska), recenzenci: prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) i prof. dr hab. Wacław Orczyk (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie).
mgr Dariusz Karasiński 30.11.2011 rozprawa p.t "Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego". 
Promotor: dr hab. Andrzej Chlebicki prof. PAN (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN), recenzenci: prof. dr hab. Anna Bujakiewicz (Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM w Poznaniu) i prof. dr hab. Stefan Friedrich (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).
mgr Joanna Lisowska 30.11.2011 rozprawa p.t "Wpływ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich emitowanych przez bieszczadzkie wypalarnie węgla drzewnego na gleby i wybrane gatunki roślin". 
Promotor: prof. dr hab. Barbara Godzik  (Instytut Botaniki PAN, Kraków), recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta(Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków) i dr hab. inż. Adam Grochowalski prof. PK (Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Politechnika Krakowska).
mgr Joanna Krupnik 27.06.2012 rozprawa p.t. "Rekonstrukcja paleośrodowiska na podstawie badań palinologicznych osadów triasu i jury z rejonu Gór Świętokrzyskich". 
Promotor: prof. dr hab. Leon Stuchlik (Instytut Botaniki PAN, Kraków), recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Harmata (Instytut Botaniki UJ, Kraków), i prof. dr hab. Elżbieta Turnau (Instytut Geologii PAN, Kraków)
mgr Agata Jarzynka 15.10.2012 rozprawa p.t. "Środkowojurajska flora glinek grójeckich – taksonomia i paleoekologia". 
Promotor: prof. dr hab. Ewa Zastawniak-Birkenmajer (IB PAN, Kraków), recenzenci: prof. dr hab. Leon Stuchlik (IB PAN, Kraków), i dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, prof. UwB (Instytut Botaniki, Uniwersytet w Białymstoku)
mgr Aleksandra Jurochnik 15.10.2012 rozprawa p.t. "Późnoglacjalna i holoceńska szata roślinna w Węglinach (Ziemia Lubuska)".
Promotor: dr hab. Dorota Nalepka, prof. PAN (IB PAN, Kraków), recenzenci: dr hab. Krystyna Milecka, prof. UAM (Zakład Biogeografii i Paleoekologii UAM w Poznaniu), i dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, prof. UwB (Instytut Botaniki, Uniwersytet w Białymstoku)
mgr Joanna Sosnowska 27.11.2012 rozprawa p.t. „Palm diversity in management area of Asháninka people in Amazonia - resources, distribution, utilization” „Bioróżnorodność palm w obszarze zagospodarowania plemienia Asháninka w Amazonii – zasoby, rozmieszczenie, użytkowanie”.
Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Mirek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie), recenzenci: Dr Miguel N. Alexiades (School of Anthropology and Conservation, The University of  Kent, England), Prof. Henrik Balslev (Department of Biological Sciences, Ecoinformatics & Biodiversity Research Group Aarhus University, Denmark), Prof. dr hab. Bogdan Zemanek  (Ogród Botaniczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).
mgr Agata Nowakowska 28.11.2012 rozprawa p.t. „Optymalizacja metody otrzymywania podwojonych haploidów owsa Avena sativa L.”
Promotor: Dr hab. Izabela Marcińska, prof. PAN  Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie, recenzenci:  Prof. dr hab. inż. Maria Moś (Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Prof. dr hab. Andrzej Tretyn (Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
mgr inż Przemysław Kurek 28.11.2012 rozprawa p.t. „Depozycja nasion a rozmieszczenie endozoochorycznych drzew i krzewów rozprzestrzenianych przez ssaki drapieżne”
Promotor: Prof. dr hab. Jan Holeksa (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie), recenzenci: Dr hab. Emilia Brzosko, prof UwB  (Instytut Botaniki, Uniwersytet w Białymstoku), Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk (Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
mgr Agnieszka Baca 26.02.2013 rozprawa p.t. “Zróżnicowanie taksonomiczne, fitogeograficzne i ekologiczne kompleksu Scilla bifolia L. w Polsce”.
Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Mirek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie), recenzenci: Prof. dr hab. Karol Latowski  (Collegium Biologicum Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu), Prof. dr hab. Bogdan Zemanek (Ogród Botaniczny, Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie).
mgr inż. Anna Salachna 7. 03. 2014 rozprawa p.t. „Rodzaj Chiloscyphus Corda (Jungermaniales, Marchantiophyta) w Polsce: zmienność, rozmieszczenie i preferencje siedliskowe” 
Promotor: dr hab. Henryk Klama, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej; recenzenci: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra (IB PAN, Kraków), dr hab. Adam Stebel, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
mgr inż. Katarzyna Korzeń 17.06.2014 rozprawa p.t. „Zmiany roślinności w holocenie na torfowisku Puścizna Wielka w polskich Karpatach Zachodnich”,
Promotor: dr hab. Dorota Nalepka prof. PAN (IB PAN, Kraków); recenzenci: dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. PAN (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie); drhab. Andrzej Obidowicz (IB PAN, Kraków).
mgr inż. Magdalena Owczarek-Kościelniak 17.06.2014 rozprawa p.t. „Black yeasts of limestone formations in the Krakow-Czestochowa Upland (Poland)”.
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Chlebicki (IB PAN, Kraków); kopromotor Prof. Dr. Katja Sterflinger Deputy Head of the Department of Biotechnology ACBR; recenzenci:Prof. dr hab. inż Wiesław Barabasz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
mgr Rafał Kowalski 18.11.2014 rozprawa p.t. „Mioceńska flora z formacji węglonośnych rejonu Konina (środkowa Polska)”.
Promotor: dr hab. prof. PAN Grzegorz Worobiec (IB PAN, Kraków); promotor pomocniczy dr Renata Stachowicz-Rybka (IB PAN, Kraków); recenzenci: dr hab. Irena A. Pidek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
mgr inż. Anna Delimat 18.11.2014 rozprawa p.t. „Zróżnicowanie morfologiczne i problemy fitogeograficzne w kompleksie Campanula alpina”.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Mirek (IB PAN, Kraków); recenzenci: dr hab. prof. UŚ  Adam Rostański, Uniwersytet Śląski w Katowicach; prof. dr hab.  Bogdan Zemanek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
mgr Monika Kula  5.03.2015 rozprawa p.t „Wpływ składu spektralnego światła na proces fotosyntezy, aktywność metaboliczną oraz skład chemiczny biomasy u wybranych gatunków glonów”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Skoczowski (IFR PAN, Kraków); recenzenci: Prof. dr hab. Jan Kopcewicz, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu; dr hab. Andrzej Kornaś, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
mgr inż. Edward Walusiak 19.06.2015 rozprawa p.t. „Wzorce różnorodności szaty roślinnej cmentarzy na Pogórzu Zachodniobeskidzkim”. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Mirek (IB PAN, Kraków); recenzenci: Dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab.  Bogdan Zemanek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
mgr Tomasz Paciorek 21.11.2017 rozprawa p.t. „Różnorodność gatunkowa, rozmieszczenie i siedliska mszaków Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.rozprawa p.t. „Różnorodność gatunkowa, rozmieszczenie i siedliska mszaków Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.
Promotor: dr hab. Adam Stebel (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach); promotor pomocniczy: dr Beata Cykowska-Marzencka (IB PAN, Kraków); recenzenci: dr hab. Barbara Fojcik (Uniwersytet Śląski w Katowicach), doc RNDr Vítězslav Plášek, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě).
mgr Natalia Matura 21.11.2017 rozprawa p.t. „Potoki Karpat Zachodnich – centrum różnorodności  gatunkowej porostów wodnych w Polsce”.rozprawa p.t. „Potoki Karpat Zachodnich – centrum różnorodności  gatunkowej porostów wodnych w Polsce”.
Promotor: dr hab. Beata Krzewicka (IB PAN, Kraków); promotor pomocniczy: dr hab. Adam Flakus (IB PAN, Kraków); recenzenci: dr hab. Ludwik Lipnicki, prof. AJP, (Akademia im. J. z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), dr hab. Robert Kościelniak, prof. UP, (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
mgr Monika Rutkowska-Czekaj 22.11.2017 rozprawa p.t. „Gospodarka mineralna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na podłożach zanieczyszczonych metalami ciężkimi”.rozprawa p.t. „Gospodarka mineralna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na podłożach zanieczyszczonych metalami ciężkimi”.
Promotor: dr hab. Grażyna Szarek Łukaszewska, prof. PAN (IB PAN, Kraków); promotor pomocniczy: dr hab. Paweł Kapusta(IB PAN, Kraków); recenzenci: dr hab. Maria Niklińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, dr hab. Adam Rostański, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
mgr Katarzyna Cywa 25.06.2018 rozprawa p.t.: „Uwarunkowania doboru surowca drzewnego w polskich grodach i ośrodkach wczesnomiejskich w średniowieczu - analiza ksylologiczna przedmiotów użytkowych”.
Promotor: dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. PAN (IB PAN, Kraków); drugi promotor: dr hab. Maria Lityńska-Zając, prof. PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN); recenzenci: dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, prof. UwB (Uniwersytetu w Białymstoku), prof. dr hab. Bogdan Zemanek (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego).
mgr Paulina Zimak-Piekarczyk 25.06.2018 rozprawa p.t.: „Charakterystyka biochemiczno-fizjologiczna mutanta insercyjnego mkk2 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh”.
Promotor: dr hab. Ireneusz Ślesak, prof. PAN   (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie); promotor pomocniczy: dr Piotr Rozpądek (Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego); recenzenci: dr hab. Renata Bączek-Kwinta (Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie); dr hab. Robert Konieczny (Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego).
mgr Magdalena Solarska 24.04.2019

Rozprawa pt.: „ Dimorphism and putative sexual reproduction of cryptophytes (Cryptophyceae)„. 

Promotor: PD Dr Kerstin Hoef-Emden (Botanisches Institut Universität zu Köln).

Recenzenci: dr hab. Magdalena Greczek-Stachura, prof. UP (Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); prof. dr hab. Marcin Pliński (Wydział Oceanologii i Geografii, Uniwersytet Gdański).