Rada Naukowa Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN:

Postępowania habilitacyjne

L.p. Imię i nazwisko Wniosek oraz
autoreferat
Skład Komisji
Habilitacyjnej
Harmonogram
postępowania
habilitacyjnego

Uchwały Rady Naukowej IB PAN
1.  dr Jarosław PROĆKÓW Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
2.  dr Beata KRZEWICKA Wniosek
Autoreferat
3.  dr Agnieszka WACNIK Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram
4.  dr Aldona MUELLER-BIENIEK Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram
5.  dr Agata Zofia WOJTAL Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram
6.  dr Marcin PIĄTEK Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram
7.  dr Magdalena ŻYWIEC Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram
8.  dr Elżbieta CIEŚLAK Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram
9.  dr Michał RONIKIER Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram
10.  dr Joanna AUGUSTYNOWICZ Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram
11.  dr Katarzyna MARCYSIAK Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram
12. dr Elżbieta WOROBIEC - Wniosek
- Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
13. dr Aleksandra GRABOWSKA-JOACHIMIAK - Wniosek
- Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
14. dr Marzenna GUZICKA - Wniosek
- Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
15. dr Jolanta PIĄTEK - Wniosek
- Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
16. dr Marta LIBIK-KONIECZNY - Wniosek
- Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
17. dr Anna RONIKIER - Wniosek
- Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
18. dr Renata STACHOWICZ-RYBKA Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
19. dr Paweł KAPUSTA Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
20. dr Ewelina RATAJCZAK Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
21. dr Tomasz DURAK Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
22. dr Agnieszka SUTKOWSKA Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
23 dr Piotr GÓRSKI Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
24 dr Andrzej JAGODZIŃSKI Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
25 dr Joanna MUCHA Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
26 dr Mariola Ewa TRUCHAN Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
27 dr Adam FLAKUS Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
28 dr Marcin ZADWORNY Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
29 dr Daniel CHMURA Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram  Uchwała Rady Naukowej IB PAN
30 dr Katarzyna HURA Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram  Uchwała Rady Naukowej IB PAN
31 dr Ewa POCIECHA Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram  Uchwała Rady Naukowej IB PAN
32 dr Lidia BORKOWSKA Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram  Uchwała Rady Naukowej IB PAN
33 dr inż. Dorota RICHTER Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram   Uchwała Rady Naukowej IB PAN
34 dr Flurin BABST Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
35 dr Monika DERING Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
36 dr Grzegorz KOSIOR Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN
37 dr Ewa Marzena KALEMBA Wniosek
Autoreferat
Komisja Harmonogram Uchwała Rady Naukowej IB PAN