Najbliższe posiedzenia Rady Naukowej IB PAN planowane są na dzień 24.02 oraz 24.03.2021 r. 

Program Rady w dniu 24.02.2021