Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.  1668). Tekst ze strony Dzienniki Urzędowe Rządowego Centrum Legislacji.

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669). Tekst ze strony Dzienniki Urzędowe Rządowego Centrum Legislacji.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z późn. zmianami.Tekst ujednolicony z bazy ISAP Sejmu RP

Statut Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia 20 marca 2017 r.

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

Informacja dotycząca zasad korzystania z zamieszczonych aktów prawnych, pobranych z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) Sejmu RP. Zgodnie z zasadami ISAP:

"Nie zezwala się na komercyjne używanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie danych znajdujących się w bazie danych ISAP"