Biuletyn logo

UWAGA: Informacje o przetargach i zamówieniach publicznych i niepublicznych, zapytaniach ofertowych itp. zamieszczane są od 17 lutego 2017 r. na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN:

http://ibpan_krakow.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

 

 

Informacje zawarte poniżej zawierają treści archiwalne


ZAPYTANIA OFERTOWE (nie w trybie ustawy "Prawo zamówień publicznych* "):

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ PROBÓWEK KWARCOWYCH (30.09.2016) - przeniesione do archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW (27.09.2016) - przeniesione do archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ LAMPY KATODOWEJ HCL ORAZ WZORCÓW KRZEMU (22.09.2016) - przeniesione do archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO ATRAMENTOWEGO (04.09.2016) - przeniesione do archiwum

Zapytanie ofertowe na zakup trzech sztuk miniwirówek laboratoryjnych do Pracowni Analiz Molekularnych IB PAN  - przeniesione do archiwum


Obowiązek zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych zachodzi w przypadku zamówień oraz konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy . Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.