Biuletyn logo

UWAGA: Informacje o przetargach i zamówieniach publicznych i niepublicznych, zapytaniach ofertowych itp. zamieszczane są od 17 lutego 2017 r. na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN:

http://ibpan_krakow.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

Czytaj dalej ...

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

ogloszenie z dnia 23.02.2021

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb realizacji projektu OZwRCIN

Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia: 30417,18 zł

Treść ogłoszenia

Specyfikacja techniczna zał. A

Specyfikacja techniczna zał. B

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 A do SWZ

Załącznik nr 2  do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Termin składania ofert: 08.03.2021


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ogłoszenie z dnia 08.12.2020

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii NaukDostawa sprzętu komputerowego do digitalizacji zbiorów naukowych dla potrzeb Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95b0a5f1-f63a-4adc-9ac6-e404f3cf3621


Termin nadsyłania ofert: 22.12.2020 09:00

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy

WIĘCEJ INFORMACJI

Aktualizacja 18.12.2020

ZAPYTANIE 1
Korekta zał. 1
Korekta zał.5

Informacja z otwarcia złożonych ofert
22.12.2020 r

PRZETARG UNIEWAŻNIONY
08.01.2021


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ogłoszenie z dnia 23.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego do digitalizacji zbiorów naukowych dla potrzeb Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9b815e7e-9d82-4bd3-8721-8a7847e419fb

Termin nadsyłania ofert: 01.12.2020 09:00

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy

WIĘCEJ INFORMACJI

PRZETARG UNIEWAŻNIONY
01.12.2020 r


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ogłoszenie z dnia 13.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego do digitalizacji zbiorów naukowych dla potrzeb Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ee43fb2-d31a-4b9a-87ec-88a84e080c26

Termin nadsyłania ofert: 23.11.2020 09:00

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy

PRZETARG UNIEWAŻNIONY
23.11.2020

WIĘCEJ INFORMACJI


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

Ogłoszenie o postępowaniu na „dostawę wraz z montażem mebli dla potrzeb IB PAN” z dnia 06.11.2020
CZYTAJ WIĘCEJ
INFORMACJA ODNOŚNE METOD SKŁADANIA OFERT

Informacja z otwarcia złożonych ofert

Informacja o wyniku postępowania 


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

Ogłoszenie o postępowaniu na „dostawę zestawu do rejestracji temperatury dla potrzeb realizacji projektu naukowego finansowego ze środków NCN konkurs OPUS-17” z dnia 04.08.2020

CZYTAJ WIĘCEJ

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert CZYTAJ WIĘCEJ...

Zawiadomienie o powtórnym przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert 
Z dnia 27.08.2020 CZYTAJ WIĘCEJ...

Informacja z otwarcia złożonych ofert
Informacja o wyniku postępowania


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

Ogłoszenie o postępowaniu na „Sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk”  z dnia 20.07.2020

CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja z otwarcia złożonych ofert
Informacja o wyniku postępowania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Remont pomieszczeń Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

z dnia 16.07.2020

CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja z otwarcia złożonych ofert
Informacja o wyniku postępowania

 


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

na "Sukcesywną dostawę środków czystości dla Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie"

z dnia 29.06.2020

CZYTAJ WIĘCEJ

Zapytanie nr 1 i odpowiedź.

Informacja z otwarcia złożonych ofert

Informacja o wynikach postępowania przetargowego 


 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

na „dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb IB PAN” rozpoczętą dnia 30.03.2020

https://ibpan_krakow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/24328

Informacja z otwarcia złożonych ofert

Informacja o wynikach postępowania przetargowego 


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

na „dostawę komputerowego sprzętu peryferyjnego dla potrzeb IB PAN”

 https://ibpan_krakow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/22246


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla bieżących potrzeb IB PAN - cz. III

Wszystkie informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN:

https://ibpan_krakow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20074

Informacja z otwarcia złożonych ofert 28.08.2019

Wynik postępowania przetargowego na dzień 30.08.2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Remont pomieszczeń Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Wszystkie informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN:

https://ibpan_krakow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20072

Odpowiedzi na zadane zapytania w przedmiotowej procedurze CZYTAJ DALEJ...


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU 

na 

Sukcesywną dostawę materiałów niezbędnych do digitalizacji dla potrzeb realizacji projektu OZwRCIN”

Wszystkie informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN:

https://ibpan_krakow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/18979

UWAGA - Informacja z otwarcia ofert na materiały digitalizacyjne z dnia 12 lipca 2019 r. 


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

na „dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla bieżących potrzeb IB PAN”.

Wszystkie informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN:

https://ibpan_krakow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/18756

Uwaga! Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert!

INFORMACJA Z OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT CZYTAJ DALEJ ...

Informacja o wynikach postępowania przetargowego (09 lipca 2019)


KONKURS w trybie zapytania o cenę:

Ogłoszenie o postępowaniu na:
"sukcesywną dostawę środków czystości dla Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w roku 2019"
z dnia 19 marca 2019r.

Patrz dalej ...

Informacja o wynikach postępowania przetargowego (28 marca 2019)


Ogłoszenie o postępowaniu na:
"sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w roku 2019"
z dnia 19 marca 2019r.

Patrz dalej ...

Informacja o wynikach postępowania przetargowego (27 marca 2019)


Ogłoszenie o postępowaniu na:
„Sukcesywną dostawę typowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 2019”
z dnia 8 marca 2019r.

Patrz dalej ...

Informacja z otwarcia ofert ( 18 marca 2019 )


Ogłoszenie o postępowaniu na "dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
z dnia 8 marca 2019r.

Patrz dalej ...

Informacja o wynikach postępowania przetargowego (18 marca 2019)


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU na „dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb IB PAN”.  
z dnia 26 lutego 2019 r.

PRZETARG UNIEWAŻNIONY

Informacja o wynikach postepowania

WIĘCEJ INFORMACJI


ARCHIWALNE:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku CZYTAJ DALEJ...


Dotyczy dostawy 2 sztuk skanerów do digitalizacji zbiorów wraz z instalacją i konfiguracją do pracy w środowisku Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ

https://ibpan_krakow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/16530

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA, którego przedmiotem jest dostawa 2 sztuk skanerów do digitalizacji zbiorów wraz z instalacją i konfiguracją do pracy w środowisku Zamawiającego zgodnie z wymaganiami CZYTAJ DALEJ...

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetargu

Uwaga:

znak ostrzegawczy ruchomy obrazek 0017Odpowiedzi na zapytania i modyfikacje treści SIWZ - 22.01.2019 r. - plik zapytanie I
oraz Załącznik nr 1 do SIWZ - KOREKTA (plik doc i pdf) zostały dołączone do dokumentów przetargowych.

znak ostrzegawczy ruchomy obrazek 0017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

znak ostrzegawczy ruchomy obrazek 0017 (PDF) zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

znak ostrzegawczy ruchomy obrazek 0017 Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w załączeniu przesyła odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ (zapytanie II i zapytanie III) oraz KOREKTĘ II zał nr 1 i KOREKTĘ II zał nr 1A do SIWZ.

znak ostrzegawczy ruchomy obrazek 0017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

znak ostrzegawczy ruchomy obrazek 0017 (PDF) zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 8.02.2019

Załącznik nr 3.1 do SIWZ (oświadczenie wykonawcy)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do siedziby Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

https://ibpan_krakow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/16071

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetargu

Uwaga:

Odpowiedzi na zadane pytania w/w procedurze

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do siedziby Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

https://ibpan_krakow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/15833

Pismo o unieważnieniu postępowania przetargowego z dnia 11 grudnia 2018


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOTYCZY ZADANIA pt: dostawa wraz z montażem wyposażeń stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” (OZwRCIN) finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Tekst ogłoszenia i wszelkie konieczne załączniki dostępne są na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb IB PAN realizowane w trybie zapytania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania

Tekst ogłoszenia i wszelkie konieczne załączniki na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

Odpowiedzi na zadane pytania w w/w procedurze


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Dostawa mikroskopu stereoskopowego do digitalizacji zbiorów wraz z instalacją i konfiguracją do pracy w środowisku Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie jest niezbędne dla potrzeb realizacji projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” (OZwRCIN) finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"

Patrz: Ogłoszenie nr 610485-N-2018 z dnia 2018-08-29 r. 

Tekst ogłoszenia i wszelkie konieczne załączniki na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9aa0704a-47b5-45b4-b0f4-f7c3319aae6a

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie nr 1 dotyczące wymaganych parametrów granicznych ... 

Zapytanie nr 2


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „adaptacja pomieszczeń IB PAN na pracownie digitalizacyjne dla potrzeb realizacji projektu OZwRCIN”

Ogłoszenie nr 1133443 z dnia 27.08.20181133443 w Bazie Konkurencyjnosci 

Tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1 Wersja edytowalna

Załącznik 2 Wersja edytowalna

załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5 Wersja edytowalna

Załącznik 6 Wersja edytowalna

Załącznik 7

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją do pracy w środowisku Zamawiającego (data zamieszczenia 17.08.2018)

Ogłoszenie nr 605549-N-2018 z dnia 2018-08-17 r. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2, WERSJA EDYTOWALNA

Załącznik 3WERSJA EDYTOWALNA

Załącznik 4 WERSJA EDYTOWALNA

Załącznik 5

Informacje zawarte poniżej zawierają treści archiwalne

 


OGŁOSZENIA o PRZETARGACH (w trybie ustawowym):

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa wraz z montażem komory fitotronowej wielkogabarytowej typu „Walk-in” dedykowanej do hodowli roślin dla potrzeb Laboratorium Badań Środowiskowych Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN.
(data zamieszczenia: 02.02.2017)

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 (PDF)
Korekta załącznika nr 1 !
Załącznik nr 2 (doc)
Załącznik nr 3 (docx)
Załącznik nr 4 (PDF)
Załącznik nr 5 (doc)
Załącznik nr 6 (doc)

Odpowiedź na zapytanie I

Odpowiedź na zapytanie II

UWAGA - Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wykonanie w trybie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ „modernizacji eksperymentalnej szklarni zimowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stacji Terenowej Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Szarowie”
(data zamieszczenia: 14.07.2016)

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1
Załącznik do PFU
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 (doc)
Załącznik nr 4 (docx)
Załącznik nr 5 (doc)
Załącznik nr 6 (doc)

 UWAGA: Przetarg rozstrzygnięty (8 sierpnia 2016) - patrz WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Ogłoszenie o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa wraz z montażem mikroskopów badawczych oraz dodatkowego doposażenia do posiadanej już aparatury naukowo-badawczej IB PAN (data zamieszczenia: 28.04.2015)
Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

załącznik A do SIWZ (PDF)
załącznik nr 1 a (PDF), (DOC)
załącznik nr 1 b (PDF), (DOC)
załącznik nr 2 (PDF), (DOCX)
załącznik nr 3 (PDF), (DOC)
załącznik nr 4 (PDF), (DOCX)
załącznik nr 5 (PDF), (DOC)

Odpowiedź na zapytanie (1)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż mikroskopu do obserwacji w świetle przechodzącym w jasnym polu i fluorescencji (2014)

Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
załącznik nr 1 (PDF),
załącznik nr 2 (DOC),
załącznik nr 3 (DOC),
załącznik nr 4 (DOC),
załącznik nr 5 (PDF)

Odpowiedź na zapytanie (1)

UWAGA: Przetarg rozstrzygnięty (7 marca 2014) - patrz WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Ogłoszenie o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA patrz WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg na sukcesywną dostawę typowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb IB PAN w roku 2014 

Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
załącznik nr 1 (DOC),
załącznik nr 2 (PDF)załącznik nr 2.1 (XLS),
załącznik nr 3 (PDF)załącznik nr 3.1 (XLS),
załącznik nr 4 (DOC),
załącznik nr 5 (DOC),
załącznik nr 6 (PDF)

Odpowiedź na zapytanie (1)

UWAGA: Przetarg rozstrzygnięty (4 marca 2014) - patrz WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Ogłoszenie o zawarciu UMOWY