Biuletyn logo

UWAGA: Informacje o konkursach (na stanowisko) i ogłoszenia o pracę zamieszczane są od 17 lutego 2017 r. na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN:

http://ibpan_krakow.bip.gov.pl/search/joboffers/

 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Grupie ewolucji i interakcji organizmalnych IB PAN

Ogłoszenia z dnia 18.02.2021

Termin składania dokumentów do dnia: 10.03.2021

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zamknięcia konkursu.

WIĘCEJ INFORMACJI ...


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inżynieryjno-techniczne w Pracowni Analiz Molekularnych 
Ogłoszenia z dnia 12.11.2020

Termin składania dokumentów do dnia: 12.12.2020 r. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zamknięcia konkursu.
WIĘCEJ INFORMACJI 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej
Ogłoszenia z dnia 09.11.2020

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej

Termin składania dokumentów do 20.11.2020
Termin planowanego zatrudnienia: 01.12.2020
WIĘCEJ INFORMACJI


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inżynieryjno-techniczne
 Ogłoszenia z dnia 05.10.2020

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN ogłasza konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne w Zakładzie Ekologii IB PAN.

WIĘCEJ INFORMACJI


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta
 Ogłoszenia z dnia 05.10.2020

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Mykologii IB PAN

WIĘCEJ INFORMACJI


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta
 Ogłoszenia z dnia 30.09.2020

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologii IB PAN

WIĘCEJ INFORMACJI

 


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko techniczne
 Ogłoszenia z dnia 12.08.2020

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN ogłasza konkurs na stanowisko techniczne w Pracowni Analiz Molekulamych IB PAN.

WIĘCEJ INFORMACJI


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko badawczo-techniczne
 Ogłoszenia z dnia 12.08.2020

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-techniczne w Zakładzie Roślin Naczyniowych IB PAN.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko technika (digitalizacja)
Ogłoszenie z 4 lipca 2020 r.

Konkurs na stanowisko technika ds. digitalizacji zbiorów naukowych w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu IMBIO - Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych, finansowanego ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (poddziałanie 2.3.1, typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki)

WIĘCEJ INFORMACJI


 Konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Botaniki PAN.

Ogłoszenie z dnia 18 lipca 2019 r.  Pobierz informację ...


Ogłoszenie z dnia 01-07-2019 o konkursie na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki (NCN) 

dla doktoranta w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie -

Archeologia - doktorant stypendysta

 

UWAGA - Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta

Informujemy, że w wyniku rozstrzygniętego konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta z dnia 01.07.2019 r. (w ramach projektu badawczego SONATA BIS 8, pt. „Szukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie: gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiek-środowisko na początku okresu neolitycznego w Małopolsce" wybrano stypendystę  -pana mgr Radosława Czerniak(Archeologia).


Ogłoszenia:

Konkurs na stanowisko inżynieryjno - techniczne w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk.
UWAGA - termin składania podań przedłużony do 12 sierpnia 2019 r.

CZYTAJ DALEJ ...


Ogłoszenie z dnia 24-05-2019 o konkursie na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki (NCN) 

dla doktoranta w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie -

1. Archeologia

2. Archeobotanika

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktorantaRozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta

Informujemy, że w wyniku konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta z dnia 24.05.2019 r. (w ramach projektu badawczego SONATA BIS 8, pt. „Szukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie: gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiek-środowisko na początku okresu neolitycznego w Małopolsce" wybrano stypendystów:


1. Archeologia - pan mgr Robert Kenig
2. Archeobotanika - pani mgr Magda Kapcia. 

Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Ekologii IB PAN, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konursu POBIERZ...

Call for a Research Assistant in ecology

Call for a Research Specialist in biochemistry

Call for 2 PhD students in Forest Ecology and Carbon Cycling

 

Informacje zawarte poniżej zawierają treści archiwalne


Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 kwietnia 2019

Konkurs z dnia 8 listopada 2018 r. na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Fykologii 

Konkurs z dnia 14.02.2017 r. na stanowisko asystenta w Zakładzie Mykologii

Konkurs z dnia 05.01.2017 r. na stanowisko adiunkta w Pracowni Analiz Molekularnych IB PAN

Konkurs z dnia 09.11.2016 r. na stanowisko adiunkta w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 

Konkurs z dnia 24.10.2016 r. na stanowisko asystenta w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Konkurs z dnia 19.10.2016 r. na stanowisko adiunkta w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Konkurs z dnia 29.01.2016 r. na stanowisko asystenta w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych

Konkurs z dnia 19.01.2016 r. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych.

Konkurs z dnia 19.01.2016 r. na stanowisko asystenta w Pracowni Analiz Molekularnych.

Konkurs z dnia 18.11.2015 r. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 16.11.2015 r. na stanowisko asystenta w Pracowni Briologii. - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 28 sierpnia 2015 r. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fykologii - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 10.03.2015 na stanowisko asystenta w Pracowni Lichenologii - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 17.02.2015 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologii - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 16.01.2015 na stanowisko dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN na czteroletnią kadencję - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 10.10.2014 na stanowisko doktoranta w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 24.07.2014 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN -  Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 13 czerwca 2014 r na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Pracowni Analiz Molekularnych w IB PAN - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 22 kwietnia 2014 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko doktoranta - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 12.03.2014 na stanowisko Adiunkta w IB PAN - Konkurs zakończony