Biuletyn logo

UWAGA: Informacje o konkursach (na stanowisko) i ogłoszenia o pracę zamieszczane są od 17 lutego 2017 r. na stronie BIP

Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN:

http://ibpan_krakow.bip.gov.pl/search/joboffers/

 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko technika (digitalizacja)
Ogłoszenie z 4 lipca 2020 r.

Konkurs na stanowisko technika ds. digitalizacji zbiorów naukowych w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu IMBIO - Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych, finansowanego ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (poddziałanie 2.3.1, typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki)

WIĘCEJ INFORMACJI


Konkurs z dnia 18 lipca 2019 r. na stanowisko Asystenta w Instytucie Botaniki PAN

Informacje na temat konkursu znajdują się TUTAJ


Ogłoszenia:

Konkurs na stanowisko inżynieryjno - techniczne w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk.
UWAGA - termin składania podań przedłużony do 12 sierpnia 2019 r.

CZYTAJ DALEJ ...


Ogłoszenie z dnia 01-07-2019 o konkursie na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki (NCN) 

dla doktoranta w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie -

Archeologia - doktorant stypendysta

 

UWAGA - Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta

Informujemy, że w wyniku rozstrzygniętego konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta z dnia 01.07.2019 r. (w ramach projektu badawczego SONATA BIS 8, pt. „Szukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie: gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiek-środowisko na początku okresu neolitycznego w Małopolsce" wybrano stypendystę  -pana mgr Radosława Czerniak(Archeologia).


Ogłoszenie

z dnia 24-05-2019 o konkursie na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki (NCN) 

dla doktoranta w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie -

1. Archeologia

2. Archeobotanika

 

UWAGA - Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta

Informujemy, że w wyniku konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta z dnia 24.05.2019 r. (w ramach projektu badawczego SONATA BIS 8, pt. „Szukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie: gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiek-środowisko na początku okresu neolitycznego w Małopolsce" wybrano stypendystów:


1. Archeologia - pan mgr Robert Kenig
2. Archeobotanika - pani mgr Magda Kapcia.


Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2019 roku powołał Prof. dr hab. Lucynę Śliwę na Dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie na okres czteroletniej kadencji

WIĘCEJ INFORMACJI ...


 

Konkurs na stanowisko Adiunkta w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN

Informacje na temat konkursu znajdują się na instytutowej stronie BIP (link powyżej), tam też do pobrania "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu".

 

 

Informacje zawarte poniżej zawierają treści archiwalne


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko specjalisty (digitalizacja)

1
Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko specjalisty ds. digitalizacji zbiorów naukowych I w ramach projektu OZwRCIN - Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych finansowanego ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziałanie 2.3.1, typ II wybrano kandydatkę - Panią mgr Paulinę Sulima-Samujłło
2. 
Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko specjalisty ds. digitalizacji zbiorów naukowych II w ramach projektu OZwRCIN - Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych finansowanego ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziałanie 2.3.1, typ II wybrano kandydata - Pana mgr Łukasza Wilka

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej
Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej  w ramach projektu OZwRCIN - Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych finansowanego ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziałanie 2.3.1, typ II wybrano kandydatkę - Panią inż. Marię Helak


Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta

Informujemy, że w wyniku konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta z dnia 18.07.2018 (w ramach projektu badawczego OPUS 11, pt. „Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunkow Lecanora s.l. (lichenizujace Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych") wybrano stypendystkę – Panią mgr inż. Edytę Mazur.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty (digitalizacja)

Nabór na stanowisko specjalisty ds. digitalizacji zbiorów naukowych I w ramach projektu OZwRCIN - Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych finansowanego ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziałanie 2.3.1, typ II (CZYTAJ DALEJ

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty (digitalizacja)

Nabór na stanowisko specjalisty ds. digitalizacji zbiorów naukowych II w ramach projektu OZwRCIN - Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych finansowanego ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziałanie 2.3.1, typ II (CZYTAJ DALEJ

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty do obsługi inf.

Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej  w ramach projektu OZwRCIN - Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych finansowanego ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziałanie 2.3.1, typ II (CZYTAJ DALEJ

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN dla doktoranta 

Nabór na stanowisko doktoranta - stypendysty w ramach projektu NCN - OPUS11 (CZYTAJ DALEJ


Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta 28.06.2018

Informujemy, że w wyniku konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta z dnia 14.06.2018 r. (ramach projektu badawczego OPUS 14, pt. „Grzyby sadzakowe na ozdobnych roślinach drzewiastych w środowisku miejskim - diagnostyka sprawców zespołu chorobowego w oparciu o innowacyjne zintegrowane analizy kultur in vitro oraz sekwencji DNA wielu loci”) wybrano stypendystę – Pana Pawła Czachurę.

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN dla studenta/doktoranta 

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN z dnia 26.06.2018 (CZYTAJ DALEJoraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (CZYTAJ DALEJ)

Konkurs na stypendium naukowe NCN dla doktoranta

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN dla doktoranta z dnia 14.06.2018 r. (CZYTAJ DALEJ) oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (CZYTAJ DALEJ)

Konkurs na doktoranta w ramach projektu grantowego

Konkurs na doktoranta w ramach projektu kierowanego przez prof. dr hab. Lucynę Śliwę „Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunków Lecanora s.l. (lichenizujące Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych" (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS i realizowany we współpracy z Laboratorium F. Lutzoniego na Duke University, USA)

CZYTAJ DALEJ...

 

 

Instytut Botaniki PAN im W. Szafera ogłasza:

 

Konkurs z dnia 14.02.2017 r. na stanowisko asystenta w Zakładzie Mykologii

Konkurs z dnia 05.01.2017 r. na stanowisko adiunkta w Pracowni Analiz Molekularnych IB PAN

PhD position in plant ecology/ecophysiology - konkurs zakończony

Dyrektor IB PAN ogłasza konkurs dla młodych naukowców realizujących badania w IB PAN, REGULAMIN, ZAŁĄCZNIKI

Konkurs z dnia 29.01.2016 r. na stanowisko asystenta w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych.

Konkurs z dnia 19.01.2016 r. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych.

Konkurs z dnia 19.01.2016 r. na stanowisko asystenta w Pracowni Analiz Molekularnych.

Konkurs z dnia 18.11.2015 r. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 16.11.2015 r. na stanowisko asystenta w Pracowni Briologii. - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 10 marca 2015 r. na stanowisko asystenta w Pracowni Lichenologii  - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 17 lutego na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologii - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 16 stycznia 2015 r. na stanowsko dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN na czteroletnią kadencję. - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 10 października 2014 r. na stanowisko doktoranta w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk. - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 24 lipca 2014 r. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN.  - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 23 czerwca 2014 r. Dyrektor Instytutu Botaniki PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakladzie Mykologii  - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 13 czerwca 2014 r na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Pracowni Analiz Molekularnych w IB PAN  - Konkurs zakończony
 
Konkurs z dnia 25 kwietnia 2014 r. - dla młodych pracowników i doktorantów I Międzynarodowego Studium Doktoranckiego IB PAN realizujących badania w Instytucie Botaniki w Krakowie. - Konkurs zakończony
 
Konkurs z dnia 22 kwietnia 2014 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko doktoranta - Konkurs zakończony