Stacja mieści się w Szarowie (30 km na wschód od Krakowa) w sąsiedztwie Puszczy Niepołomickiej. Obejmuje ona dwa jednopiętrowe budynki otoczone dużym ogrodem (o powierzchni ok. 1 ha). Mniejszy z budynków (o powierzchni ok. 450 m2) do roku 2010 pełnił rolę laboratorium. Obecnie znajdują się tu dwa pokoje gościnne, pokoje pracy, niewielka sala wykładowa (mieszcząca około 25–30 osób) oraz pomieszczenia magazynowe. W 2010 roku rolę laboratorium przejął nowy pawilon (o powierzchni ponad 900 m2), gdzie znajduje się kilkanaście sal laboratoryjnych, w których tematycznie rozmieszczona jest aparatura pomiarowa, jak np. laboratoria chromatograficzne, laboratorium spektrofotometrii, laboratorium analiz siarki, laboratorium analiz azotu i inne oraz szklarnia, pokoje hodowlane (wyposażone w szafy fitotronowe) i pomieszczenia magazynowe. Laboratorium jest w pełni wyposażone w wysokiej klasy aparaturę, dzięki której wykonywać można analizy chemiczne w materiałach stałych i ciekłych (rośliny, gleby i wody) (m. in. analizy pierwiastków śladowych, w tym szeregu metali ciężkich; analizy mikropierwiastków; WWA i szeregu związków organicznych oraz inne).

Więcej informacji o laboratoriach, sprzęcie laboratoryjnym a także rodzajach mozliwościach analitycznych laboratorium Zakładu Ekologii można znaleźć w artykule: Stacja Terenowa Zakładu Ekologii IB PAN w Szarowie

GALERIA

Zobacz laboratoria w Szarowie ...