TEMATYKA BADAWCZA: 

Laboratorium Mykologiczne Zakładu Mykologii służy pracownikom Zakładu do wykonywania izolacji szczepów grzybów i prowadzenia kultur na pożywkach sztucznych w warunkach aseptycznych z wykorzystaniem światła UV i komory laminarnej. Stosowane są różne techniki z użyciem alkoholu i podchlorynu sodu do sterylizacji powierzchni materiału grzybowego oraz płyny do sterylizacji pomieszczenia jak  Purosept.

Wykonuje się izolacje konkretnych gatunków grzybów w celu otrzymania kultur poddawanych następnie badaniom molekularnym. Wykonuje się także izolowanie endofitów z wybranych gatunków roślin jak np. Juncus trifidus, Dryas octopetala, izolacje grzybów z bakteryjnych biofilmów oraz z powietrza przy użyciu urządzenia MAS 100 Eco.  Specjalne techniki izolacji z wykorzystaniem NaCl oraz Tween 20, stosowane są do izolacji czarnych drożdży ze skał.

Badania laboratoryjne są wykorzystywane zarówno w badaniach o tematyce taksonomicznej jak i ekologicznej, a także w obsługiwaniu Urzędu Miasta Krakowa i Muzeum Narodowego (wykonywanie ekspertyz mykologicznych).

WYPOSAŻENIE:

Drobny sprzęt laboratoryjny:

-  pipety automatyczne o zmiennej objętości
-  końcówki do pipet jednorazowego użytku;
-  probówki typu Eppendorf o objętości 1,5
-  szkło laboratoryjne: cylindry, zlewki, szalki, kolby, bagietki, butelki;

Urządzenia laboratoryjne:

Sprzęt chłodzący:

a. lodówki
przeznaczenie: przechowywanie kultur i odczynników

b. zamrażarka do -200C
przeznaczenie: przechowywanie zbiorów, odczynników, DNA, produktów reakcji PCR, enzymów

      Inkubator

c. Inkubator do hodowli kultur grzybowych MIR 153

      Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza oraz lampą UV:
przeznaczenie: praca w warunkach sterylnych, bezpieczna praca z kulturami grzybów

      Autoklaw:

Prestige Medical: sterylizacja pożywek i sprzętu laboratoryjnego
Sterylizator Samsung: sterylizacja pożywek i wody

      Waga laboratoryjna:

Waga laboratoryjna elektroniczna OHAUS
przeznaczenie: precyzyjne odmierzanie materiału z dokładnością odczytu do 1 mg

      Mieszadło magnetyczne:

przeznaczenie: mieszanie przygotowanych roztworów o maksymalnej objętości do 0,5 l

      Lampa UV

Przeznaczenie:Sterylizacja pomieszczenia

     Sampler MAS 100 Eco

Przeznaczenie: pobieranie prób z powietrza

     Termometr i pH metr polowy

Przeznaczenie: mierzenie parametrów w terenie

 

GALERIA