TEMATYKA BADAWCZA: Laboratorium służy do przygotowywania, przechowywania i obróbki materiałów żywych i konserwowanych glonów. Prowadzona jest w nim izolacja szczepów glonów pochodzących z różnych środowisk i hodowle czystych kultur na pożywkach naturalnych, mieszanych i sztucznych. Pozyskane materiały wykorzystywane są do rozwijania kolekcji kultur glonów oraz do badań taksonomicznych, morfologicznych, genetycznych i ekologicznych wybranych grup glonów: euglenin, okrzemek i zielenic, w tym z rodzaju Pediastrum.

W laboratorium przeprowadza się wstępne analizy taksonomiczne materiałów oraz specjalistyczne preparowanie okrzemek, stomatocyst chryzofitów oraz przedstawicieli euglenin z rodzajów Strombomonas, Trachelomonas do badania ultrastruktur komórkowych przy użyciu mikroskopów elektronowych. Wypreparowane okazy zamyka się w żywicy w postaci preparatów stałych.

WYPOSAŻENIE:

Urządzenia laboratoryjne:

- dygestoria, w tym jedno z płytą grzewczą,
- komora do pracy sterylnej UV/T-S-AR,
- mikroskopy Carl Zeiss Jena i lupę binokularową PZO,
- mikromanipulator Nikon/NARISHIGE MM188,
- wyciągarka do mikropipet NARISHIGE PC-10
- dwa fitotrony BOLARUS S711, wyposażone w odpowiednie oświetlenia i automatyczną regulację temperatury, oraz cieplarka laboratoryjna KBC-65G;
- lodówki do przechowywania pożywek i odczynników,
- wagę analityczną oraz wagę precyzyjna WPS 510/C,
- autoklaw OMEGA 220 140 do sterylizacji pożywek i szkła laboratoryjnego,
- destylarka DEM-11,
- wirówka laboratoryjna MPW-6,
- przenośne laboratorium do analizy wody Aquamerck 111151 (oznaczanie amonu, azotynów, azotanów, pH, twardości całkowitej, tlenu, temperatury, twardości nieprzemijającej i biochemicznego zapotrzebowania tlenu);
- fotometr NOVA60 ASpect.,
- wodoszczelny pH/konduktometr Elmetron CPC-401.

Drobny sprzęt laboratoryjny:

-  pipety automatyczne o zmiennej objętości,
-  końcówki do pipet jednorazowego użytku,
-  probówki typu Eppendorf,
-  szkło laboratoryjne: probówki, cylindry, zlewki, szalki, kolby, bagietki, butelki itd.

 

GALERIA

Patrz, zdjęcia z pracy w Labotatorium