Instytut Botaniki PAN jest tradycyjnie gospodarzem i współorganizatorem cyklicznych spotkań Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Spotkania te odbywają w czwartki o godzinie 17.00, w sali im. prof. Bogumiła Pawłowskiego, w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN (ul. Lubicz 46, Kraków) . W trakcie spotkań wygłaszane są referaty z zakresu szeroko pojętej botaniki. Spotkania mają charakter otwarty – zaproszeni są wszyscy zainteresowani.
 

Najbliższe posiedzenia:

9 stycznia 2020

w programie referat „Optymalna obrona przeciw objadaniu i koszty płci u roślin z rozdzielnymi formami płciowymi” 

Prelegent:  

Dr Mariusz K. Janczur (Autonomous University of the State of Mexico)

 

23 stycznia 2020

W programie referat: 

„Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.) jako roślina o potencjale allelopatycznym”

Prelegentka:

Mgr inż. Angelika Kliszcz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)


 

NOWY ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTB

 

Przewodniczący Oddziału: Prof. dr hab. Konrad Wołowski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12-42-41-737

Z-ca Przewodniczącego:  Dr hab. Beata Barabasz - Krasny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 662 7825

Skarbnik:  Prof. dr hab. Piotr Köhler
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12- 663-36-58

Sekretarz: Mgr Katarzyna Kozielec

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12- 42 -41- 832

Członek Zarządu: dr  Katarzyna Możdżeń 


58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego

58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego pod hasłem „Botanika bez granic” przechodzi do historii. Zjazd odbywał się w Krakowie od 1 do 7 lipca 2019 r. Jego głównym organizatorem był Oddział Krakowski PTB, a współorganizatorami byli: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Edukacji Narodowej oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Zjeździe wzięło udział blisko 450 botaników z Polski i kilku z zagranicy (m.in. z Belgii, Czech, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Szwajcarii). W trakcie konferencji wygłoszono 7 wykładów plenarnych, w ramach sesji tematycznych przedstawiono ponad 200 referatów i zaprezentowano ponad 240 plakatów w 14 Sekcjach PTB: Aerobiologicznej, Briologicznej, Dendrologicznej, Fizjologii i Biochemii Roślin, Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Historii Botaniki, Kultur Tkankowych Roślin, Lichenologicznej, Mykologicznej, Ogrodów Botanicznych i Arboretów, Paleobotanicznej, Pteridologicznej, Struktury i Rozwoju Roślin oraz Taksonomii Roślin Naczyniowych. Odbyło się 7 sesji terenowych na obszarze Małopolski. Dziękujemy Koleżankom i Kolegom botanikom za tak liczny udział w 58. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Krakowie wyrażając nadzieje, że Zjazd spełnił Wasze oczekiwania.