Działania promujące badania naukowe i zbiory przyrodnicze Instytutu obejmowały udział pracowników w wydarzeniach o charakterze otwartym m.in. w:

 • Festiwalu Nauki i Sztuki z wykładami i warsztatami z mikroskopowania pt.: „Glony przyszłości – ich użyteczność dla człowieka” oraz „Grzyby arbuskularne – rola w przyrodzie oraz znaczenie dla człowieka”;
 • Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie z prezentacją wydawnictw z zakresu botaniki;
 • Dniach otwartych Instytutu dla młodzieży szkolnej i akademickiej połączonych z prelekcjami i warsztatami;
 • prezentacji ekspozycji stałej pt.: ”Dzieje krajobrazów roślinnych Polski” w Muzeum Botanicznym IB PAN, popularyzującej wiedzę o roli badań paleobotanicznych w poznawaniu roślinności i klimatu minionych epok geologicznych na obszarze Polski. Wystawa jest prezentowana bezpłatnie;
 • Dniach Gorzowa i pikniku naukowym „Nosorożec Gorzowski po 3 latach od odkrycia”, Muzeum Lubuskie, Gorzów Wielkopolski z prezentacjami szczątków roślinnych dokumentujących warunki życia oraz dietę eemskiego nosorożca;
 • VIII Krzemionkowskie Spotkaniach z Epoką Kamienia; Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, Ostrowiec Świętokrzyski; organizacja warsztatów archeobotanicznych;
 • XII Festynie Archeologicznym, Wehikuł Czasu; Park Kulturowy Wietrzychowice, Izbica Kujawska; organizacja warsztatów archeobotanicznych;
 • Festiwalu Nauki i Przyrody „Tydzień z Puszczą Białowieską”, zorganizowanego pod patronatem UNESCO przez Nadleśnictwa: Hajnówka, Białowieża, Browsk, RDLP w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy oraz lokalny samorząd, Białowieża; przygotowanie wystawy plakatowej „Drewniane skarby archeologiczne świadectwem użytkowania drzew i krzewów w średniowiecznym gospodarstwie domowym”;
 • filmach popularnonaukowych: (1) udział w filmie poświęconym prof. dr hab. Annie Medweckiej-Kornaś, w ramach projektu „Pamięć Uniwersytetu” prowadzonego przez Archiwum UJ oraz (2) udział w filmie pt. „Polska Jerozolima” w reżyserii M. Krzyszkowskiego, Fundacja Wiara i Prawda, Kraków, poświęconym Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckoronie, miejscom Światowego Dziedzictwa Kulturowego;
 • wywiadach dla TV i radia: (1) udział w audycji „Sobotni Magazyn”: „Jak rośliny radzą sobie z metalami ciężkimi w glebie?”, Radio TOK FM; (2) wywiad w ramach Festiwalu Nauki „Rzeżusznik hallera – świetnym magazynem metali ciężkich”, Radio Kraków; (3) wywiad dla Kroniki i Tematów Dnia TVP Kraków o 58 Zjeździe PTB; (4) nagranie „Magiczna moc bukietów” dla TVP Kraków .

Instytut prowadził także zajęcia skierowane do wąskich grup odbiorców. Były to m.in.:

 • zajęcia dydaktyczne dla uczniów w ramach współpracy ze Szkołami Podstawowymi nr 114 i nr 156 w Krakowie oraz Szkołą Podstawową w Kamieniu (gm. Czernichów), z okazji obchodów „Dnia Ziemi” i „Dnia Patrona”, przygotowano lekcje pt.: „Przyrodnicze skarby Etiopii”, „Kłokoczka południowa we florze Kamienia i okolic”, „Co drzewa nam mówią o przeszłości i o przyszłości”, „Afryka – niezwykłe miejsce...” „Afryka – oczami botanika” i „Co nam mówią archeologiczne węgle drzewne?
 • praktyki studenckie, które odbyło 14 studentów/absolwentów uczelni krajowych oraz zagranicznych ze Szwecji i Ukrainy;

wykłady dla seniorów w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Myślenice, Kraków) pt.: „Spory na temat pochodzenia życia na Ziemi” oraz „Szata roślinna Tatr na tle gór Europy Środkowej – poznanie i ochrona”