KSIĄŻKI POD SPECJALNYM NADZOREM (TVP Regionalna, red. Krzysztof Glondys) - film o ważnych dla Botaników książkach znajdujących się w zbiorach Biblioteki IB PAN i IB UJ.

 

Ksiazki nadzorem

 


PREZENTACJA PROJEKTU PROWADZONEGO PRZEZ PRACOWNIĘ ANALIZ MOLEKULARNYCH IB PAN

10


 KRONIKA FESTIWALOWA 2014 - STACJA BADAWCZA IB PAN W SZAROWIE

Szarow


RELACJA Z ZAJĘĆ W IB PAN PROWADZONYCH W RAMACH FESTIWALU NAUKI 2013

  • dobre

WYWIAD Z PROF. DR HAB. BARBARĄ GODZIK - ZASTĘPCĄ DYREKTORA DS. NAUKOWYCH IB PAN, KIEROWNIKIEM ZAKŁADU EKOLOGII 

 

media2


 WYWIAD Z DR ADAMEM FLAKUSEM - PRACOWNIKIEM ZAKŁADU LICHENOLOGII

 

media3

  •