ODZNACZENIA PAŃSTWOWE DLA PRACOWNIKÓW IB PAN W 2019 r.

W dniu 11. czerwca 2019 r., podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej IB PAN, pracownicy Instytutu zostali uhonorowani Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę:

 • Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: dr hab. Elżbieta Cieślak oraz dr hab. Grzegorz Worobiec za „zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki”

 • Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali: dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, dr hab. Beata Paszko, dr hab. Magdalena Szczepaniak oraz dr hab. Agnieszka Wacnik za „zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki”
 • Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Katarzyna Biłyk, dr Urszula Korzeniak, mgr Barbara Znamierowska, Lucyna Żak-Elshahed, mgr inż. Marian Wysocki za „wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”.

 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY W 2019 ROKU

 • Mgr Paweł Czachura – zajęcie I miejsca na Ogólnopolskiej Konferencji Mykologicznej dla studentów i doktorantów „MycoRise Up! Młodzi w Mykologii” za prezentację referatu pt. “What lives in conifer resin? – Preliminary data on microfungi inhabiting exudates of Pinus sylvestris”, Spała, 04.2019.

 • Mgr Małgorzata Stanek – stypendium dla najlepszego doktoranta Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w roku akademickim 2018/2019


WYRÓŻNIENIA I NAGRODY W 2018 ROKU

 • Dr Alicja Babst-Kostecka – laureat nagrody głównej w kategorii „Innowacje dla środowiska” w ramach programu „Polskie Inwestycje Przyszłości” (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), Szczyt Klimatyczny COP24, Muzeum Śląskie, Katowice, 06.12.2018.

 • dr hab. Barbara Godzik – nagroda za najlepszy wykład na VIII Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” (Kraków, 18–20.04.2018).

 • dr hab. Z. Mirek – odznaczenie Ministra Środowiska „Zasłużony dla Środowiska i Gospodarki Wodnej” wręczone podczas uroczystej, nadzwyczajnej 37 Ekodebaty Polskiego Klubu Ekolo­gicznego w Krakowie, w dniu 24.09.2018. z okazji 38 rocznicy utworzenia PKE w Krakowie. 

 • mgr Marta Saługa – dofinansowanie ufundowane przez International Union of Biological Science, IUBS na udział w konferencji 24th European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology, EMPSEB24 (Bubión, Granada, 2018), przedstawienie referatu „Range-wide, multilocus phylogeography of the endemic moss Syntrichia sarconeurum Ochyra & R.H.Zander (Pottiaceae): a step towards understanding evolutionary history in Antarctica” (pozostali autorzy: Ochyra R., Suchan T., Ronikier M.).

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE DLA PRACOWNIKÓW IB PAN w 2015 ROKU

W dniu 25.11.2015, podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej IB PAN,  pracownicy Instytutu zostali uhonorowani odznaczeniami Państwowymi: Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnia Służbę.

 • Prof. dr hab. Andrzej Chlebicki – Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej   Polskiej

 • Prof. dr hab. Barbara Godzik – Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Prof. dr hab. Lucyna Śliwa – Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Prof. dr hab. Konrad Wołowski – Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska – Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dr hab. Dorota Nalepka – Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Mgr inż. Elżbieta Chrzanowska – Złoty Medal za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Danuta Cyganek – Złoty Medal za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Mgr Barbara Pawłowska – Złoty Medal za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Mgr Jacek Wieser – Złoty Medal za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dr Jan J. Wójcicki – Złoty Medal za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej