WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W 2019 roku prowadzono wspólne badania z 70 partnerami reprezentującymi 49 zagranicznych ośrodków naukowych z 24 krajów. Współpracę realizowano w ramach bezpośredniego porozumienia z Boliwią i umów centralnych z Francją: Universite des Sciences et Technologies de Lille – Lille 1. oraz z Ukrainą: M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine. Zdecydowanie bardziej rozbudowana była jednak współpraca nie objęta umowami, prowadzona w ramach kontaktów bezpośrednich. Pracownicy IB PAN odbyli wyjazdy zagraniczne do 13 krajów. W tym samym okresie w IB PAN gościło 12 naukowców z 10 zagranicznych ośrodków naukowych. Pracownicy IB PAN prezentowali wyniki swoich badań na 26 konferencjach międzynarodowych (lub warsztatach) organizowanych w kraju lub za granicą, na których wygłosili 31 referatów i przedstawili 25 posterów. Wynikiem współpracy międzynarodowej było między innymi opublikowanie 31 wspólnych artykułów naukowych.

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI  IB PAN WSPÓŁPRACOWAŁ W 2019 ROKU

Australia: University of New England, Armidale

Belgia: Meise Botanic Garden, Meise.

Benin: University of Parakou, Parakou.

Boliwia: Herbario Nacional de Bolivia; Museo Nacional de Historia Natural.

Brazylia: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.

Chiny: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing.

Francja: Universite de Grenoble.

Grecja: Aristotle University of Thessaloniki; University of Aegean, Rhodes.

Gruzja: Georgian National Museum, Tbilisi.

Hiszpania: Instituto E. S. Zizur BHI, Pamplona; Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid; Las Palmas University, Gran Canaria, Wyspy Kanaryjskie.

Litwa: Vilnius University, Vilnius.

Niemcy: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main; Goethe-Universitat Frankfurt, Frankfurt am Main; Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre, Frankfurt am Main; Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Greifswald; Universität Tübingen, Tübingen.

Norwegia: The Arctic University of Norway, Tromsø; University of Bergen.

Nowa Zelandia: University of Otago, Dunedin.

Republika Czeska: Czech Academy of Sciences, Průhonice; Department of Biology and Ecology, University of Ostrava; Institute of Botany, Charles University in Prague;

Czech University of Life Sciences, Prague.

Republika Południowej Afryki: Materials Research Department Ithemba LABS, National Research Foundation.

Rumunia: Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca; IBR, Cluj-Napoca; A. Borza Botanical Garden, Babeş-Bolyai University.

Słowacja: Institute Of Botany, Slovak Academy Of Sciences;

Szwajcaria: Muséum d'Histoire Naturelle, Genève; Swiss Federal Institute For Forest, Snow And Landscape Research WSL, Birmensdorf; Vegetation Ecology Group, Institute Of Natural Resource Sciences, Zurich University Of Applied Sciences; Department Of Biology, University Of Fribourg; Institute Of Geography & Oeschger Centre For Climate Change Research, University Of Bern.

Szwecja: Uppsala University, Uppsala.

Tajlandia: Department Of Biology, Chiang Mai University, Chiang Mai.

Ukraina: Institute Of Ecology Of The Carpathians, National Academy Of Sciences Of Ukraine; Ivan Franko National University Of Lviv

USA: Duke University, Durham; Drive Anchorage, Alaska; California State University, Fullerton; University Of Missouri, Kansas City.

Wielka Brytania: Centre For Ecology & Hydrology, Environment Centre Wales, Bangor; Royal Botanic Gardens, Kew; Oxford University

Wynikiem wspólnych projektów badawczych były między innymi publikacje zrealizowane we współpracy międzynarodowej – 31 artykułów naukowych.

WYNIKI WSPÓŁPRACY IB PAN NA PODSTAWIE BEZPOŚREDNICH POROZUMIEŃ W 2019 R.

BOLIWIA, Herbario Nacional de Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. (A. Flakus, P. Rodriguez de Flakus).

Opisano nowy rodzaj grzybów naporostowych Zhurbenkoa (Malmideaceae, Lecanoromycetes), pasożytujących na porostach z rodzaju Cladonia i ustalono jego pozycję filogenetyczną.

Opisano trzy gatunki porostów nowych dla nauki z obszaru Boliwii i ustalono pokrewieństwa filogenetyczne neotropikalnych przedstawicieli Fuscidea, Malmidea, Micarea i Lepraria.

Opracowano po raz pierwszy bioróżnorodność i pozycję filogenetyczną grzybów naporostowych pasożytujących na rodzaju Lobariella (Lobariaceae, Lecanoromycetes) oraz zaproponowano nowe ujęcie koncepcji gatunku dla rodzaju Spirographa.

Opracowano pozycję systematyczną gatunku Leptosphaeria polylepidis i związanego z nim nowego dla nauki rodzaju mykopasożyta Sajamaea mycophila (Pleosporales, Dothideomycetes), występującego w Andach Boliwijskich na endemicznym drzewie Polylepis tarapacana (Rosaceae).

WYNIKI WSPÓŁPRACY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ DO UMÓW CENTRALNYCH W 2019 R.

FRANCJA

Universite des Sciences et Technologies de Lille. Projekt na lata 2016–2019. Wspólnie z dr. hab. H. Frérot oraz dr. M. Pauwels (Universite des Sciences et Technologies de Lille – Lille 1) realizowano temat: „Transport, lokalizacja oraz kompleksowanie jonów metali u hiperakumulujących roślin [Transport, localization and complexation of metals in hyperaccumulating plants]”.

UKRAINA

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine. Projekt na lata 2018–2020. Temat: „Różnorodność glonów jezior Karpat Wschodnich (część polsko-ukraińska) [Algae diversity of the lakes of Eastern Carpathians (Polish-Ukrainian parts).

Wspólnie z: prof. Petro Tsarenko i Halyną Lilytską (M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine) oraz dr Oleną Bilous (Institute of Hydrobiology, National Academy of Science of Ukraine) opublikowano artykuł na temat zmian częstości występowania zielenic w górskich jeziorach Niesamowitym i Brebeneskul (Czarnohora, Karpaty, Ukraina) w aspekcie czasowym (Tsarenko i in. 2019) (J. Lenarczyk, K. Wołowski).

WYNIKI WSPÓŁPRACY PROWADZONEJ BEZ ZAWARTYCH UMÓW W 2019 R.

AUSTRALIA

Współpraca z: prof. emeritus Keith Holms i Heidi Andreson (University of New England, Armidale). Jako podsumowanie rewizji rodziny Umkomasiaceae, szczególnie rodzajów Dicroidium, Pteruchus, Umkomasia. ukazały się 3 prace (Anderson i in. 2019a, b, c) (M. Barbacka-Bóka).

BELGIA

Współpraca z: Myriam de Haan (Meise Botanic Garden, Meise). Prace nad stworzeniem podstaw filogenezy rodzaju Lamproderma i rodzajów pokrewnych w oparciu o typy nomenklaturowe zdeponowane w zielniku Meise Botanic Garden (BR) oraz zainicjowanie referencyjnej bazy barkodowej typów nomenklaturowych śluzowców przyśnieżnych (A. Ronikier).

BENIN

Współpraca z: dr Nourou S. Yorou (University of Parakou, Parakou). Przygotowanie publikacji na temat trzech nowych dla nauki grzybów z rodzaju Rhizoglomus (Błaszkowski i in. 2019) (M. Piątek).

BOLIWIA

Współpraca z: dr Alejandra Domic, Arely N. Palabral-Aguilera (Herbario Nacional de Bolivia) i M. Isabel Gómez (Museo Nacional de Historia Natural). Badania dotyczące grzybów związanych z Polylepis tarapacana w Boliwii (A. Flakus, P. Rodriguez-Flakus).

BRAZYLIA

Współpraca z: dr Bruno Tomio Goto, dr Khadija Jobim, Juliana L.R. Lima, Xochtil Margarito Vista (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal). Przygotowanie publikacji na temat trzech nowych dla nauki grzybów z rodzaju Rhizoglomus (Błaszkowski i in. 2019) (M. Piątek).

CHINY

Współpraca z: dr Bing Liu (Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing). Przygotowano manuskrypt artykułu na temat nowego gatunku Calamagrostis (B. Paszko).

FRANCJA

Współpraca z: dr Julien Renaud (LECA, Universite de Grenoble). Prace nad analizami bioróżnorodności Karpat w ramach projektu „Conserving the endemic flora of the Carpathian region” (M. Ronikier).

GRECJA

Współpraca z: dr Maria Ntinou (Aristotle University of Thessaloniki), Adamantions Sampson (University of Aegean, Rhodes). Współpraca przy badaniach w Jaskini w Sarakenos w Grecji (M. Moskal-del Hoyo).

GRUZJA

Współpraca z: prof. Eliso Kvavadze i dr Nana Rusishvili (Georgian National Museum, Tbilisi). Oznaczenie archiwalnych materiałów archeobotanicznych z epoki brązu z terenu Gruzji (A. Mueller-Bieniek).

HISZPANIA

Współpraca z: dr Javier Etayo (Instituto E. S. Zizur BHI, Pamplona). Prowadzono badania dotyczące filogenezy i systematyki grzybów naporostowych Boliwii (A. Flakus, P. Rodriguez-Flakus).

Współpraca z: dr Sergio Pérez-Ortega (Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid). Prowadzono badania dotyczące filogenezy i systematyki grzybów naporostowych Boliwii (P. Rodriguez-Flakus).

Współpraca z: dr Sergio Pérez-Ortega (Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid). Badania taksonomiczne i filogenetyczne neotropikalnych grzybów naporostowych oraz współpraca w ramach projektu phyloRamalina (https://phyloramalina.weebly.com) (A. Flakus).

Współpraca z: dr Priscila Rodríguez (Las Palmas University, Gran Canaria, Wyspy Kanaryjskie). Zbiór roślin z rodzaju Viola do badań nad produkcją cyklotydów u gatunków endemicznych dla Wysp Kanaryjskich pochodzących z różnych środowisk (B. Ślązak).

Współpraca z: dr Carlos Lado (Real Jardín Botánico, CSIC, Madryt). Badania śluzowców przyśnieżnych Ameryki Południowej (P. Janik, A. Ronikier).

LITWA

Współpraca z: dr Mindaugas Rasimavičius (Vilnius University, Vilnius). Badania terenowe nad występowaniem Carex buekii w południowej części Litwy (M. Zarzyka-Ryszka).

NIEMCY

Współpraca z: dr Christian Printzen (Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main). Badania nad zróżnicowaniem gatunkowym oraz filogenezą porostów z rodzaju Lecanora s.l. w Europie Centralnej i Azji, w tym szczególnie z Iranu. (E. Mazur).

Współpraca z: dr Amy Styring (Goethe-Universitat Frankfurt, Frankfurt am Main). Przygotowanie publikacji wyników badań δ13C i δ15N w ziarnach zbóż ze stanowisk neolitycznych i epoki brązu z terenu Polski (M. Moskal-del Hoyo, A. Mueller-Bieniek, A. Sojka).

Współpraca z: dr Angelica Feurdean (Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre, Frankfurt am Main). Przygotowanie publikacji dotyczącej zróżnicowania intensywności zjawisk pożarowych w Europie środkowej i wschodniej (A. Wacnik).

Współpraca z: prof. dr. Martin Schnittler (Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Greifswald). badania wpływu czynników klimatycznych na występowanie śluzowców przyśnieżnych w Tatrach.. Kontynuowano prace nad wspólną publikacją dotyczącą rodzaju Meriderma. (P. Janik, A. Ronikier).

Współpraca z: dr Matthias Lutz (Universität Tübingen, Tübingen). Kontynuowano współpracę dotyczącą badań nad różnorodnością i filogenezą grzybów głowniowych (M. Piątek).

NORWEGIA

Współpraca z: prof. Inger Greve Alsos (The Arctic University of Norway, Tromsø). Opracowanie projektu badań genetycznych prób profilów osadów jeziornych z późnego glacjału w Polsce w ramach analiz biogeograficznych flory arktyczno-alpejskiej (M. Ronikier, T. Suchan).

Współpraca z: międzynarodowym zespołem skupionym w projekcie IGNEX (Interglacials as natural experiments), kierowanym przez prof. H.J.B. Birksa (University of Bergen), przygotowującym pilotażowe badania stanowisk interglacjału eemskiego w Europie. Opublikowano artykuł (Felde i in. 2019) (D. Nalepka).

NOWA ZELANDIA

Współpraca z: mgr Lars Ludwig (University of Otago, Dunedin). Kontynuowano badania nad rodziną Icmadophilaceae (K. Wilk).

REPUBLIKA CZESKA

Współpraca z: dr Zdeněk Palice (Czech Academy of Sciences, Průhonice; Charles University, Praha). Prowadzono badania dotyczące filogenezy i systematyki grzybów naporostowych Boliwii (A. Flakus, P. Rodriguez-Flakus).

Współpraca z: dr Vítězslaw Plášek (Department of Biology and Ecology, University of Ostrava). Przygotowano artykuły o nowym odkryciu Entosthodon productus na Wyspach Crozeta w Subantarktyce (Bednarek-Ochyra, Plášek 2019) (H. Bednarek-Ochyra) oraz o pozycji taksonomicznej Isopterygium ambiguum z Wyspy Gough na Południowym Atlantyku (Ochyra, Plášek 2019) (R. Ochyra).

Współpraca z: dr P. Mráz (Institute of Botany, Charles University in Prague). Badania nad ewolucją i filogeografią flory Karpat, w szczególności Hypochaeris uniflora. Prace nad analizami bioróżnorodności Karpat w ramach rozpoczętego w 2019 r. projektu „Conserving the endemic flora of the Carpathian region” (M. Ronikier).

Współpraca z: prof dr Miroslav Svoboda (Czech University of Life Sciences, Prague). Opublikowano wyniki badań dotyczących wpływu zmieniających się czynników klimatycznych na lasy świerka pospolitego wzdłuż pionowych gradientów w Karpatach (Schurman et al. 2019) (F. Babst).

Współpraca z: mgr Josef Juráň (Institute of Botany, Czech Academy of Sciences, Průhonice). Przeprowadzono badania nad różnorodnością euglenin w małych zbiornikach wodnych Czech i Polski (K. Wołowski).

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

Współpraca z: dr Jolanta Mesjasz-Przybyłowicz i dr hab. Wojciech Przybyłowicz (Materials Research Department iThemba LABS, National Research Foundation). Przeprowadzono badania nad strategiami adaptacji pseudometalofitów do siedlisk metalonośnych, które wyewoluowały na poziomie nasiona. (A. Babst-Kostecka).

RUMUNIA

Współpraca z: prof. George Coldea z zespołem (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca). Przygotowanie do druku atlasu rozmieszczenia flory wysokogórskiej roślin naczyniowych Karpat (Z. Mirek, A. Nikel).

Współpraca z: dr Bogdan-Iuliu Hurdu (IBR, Cluj-Napoca) i dr Mihai Puşcaş (A. Borza Botanical Garden, Babeş-Bolyai University). Prace nad analizami bioróżnorodności Karpat (M. Ronikier).

SŁOWACJA

Współpraca z: dr Jozef Šibík (Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences). Prace nad analizami bioróżnorodności Karpat (M. Ronikier).

Współpraca z: prof. Karol Marhold (Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences). Przygotowanie do druku atlasu rozmieszczenia flory wysokogórskiej roślin naczyniowych Karpat (Z. Mirek, A. Nikel).

SZWAJCARIA

Współpraca z: dr Georg von Arx i dr Christian Ginzler (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf) w projekcie Inside out (FNP HOMING). Analizy dendrochronologiczne i produktywności lasów (F. Babst).

Współpraca z prof. dr Jürgen Dengler (Vegetation Ecology Group, Institute of Natural Resource Sciences, Zurich University of Applied Sciences). Badania terenowe wysp roślinności kserotermicznej wybranych dolin alpejskich, opracowano zebrane dane oraz rozpoczęto przygotowywanie wspólnej publikacji (B. Cykowska-Marzencka).

Współpraca z: dr Nadir Alvarez (Muséum d'Histoire Naturelle, Genève) i prof. dr Niklaus Zimmermann (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf). Analizy danych genetycznych oraz badania dotyczące koewolucji i biogeografii układów ekologicznych w środowiskach wysokogórskich (M. Ronikier, T. Suchan).

Współpraca z: prof. Gregor Kozlowski (Department of Biology, University of Fribourg). Realizacja analiz genetycznych Papaver occidentalis (i gatunków pokrewnych, w tym P. tatricum) z wykorzystaniem metody RADseq i modelowania ekologicznego (M. Ronikier).

Współpraca z: prof. dr Martin Grosjean oraz MSc Paul Zander (Institute of Geography & Oeschger Centre for Climate Change Research, University of Bern). Wysokorozdzielcze badania laminowanych osadów dennych jezior Żabińskiego i Łazduny w północno-wschodniej Polsce (A. Wacnik).

SZWECJA

Współpraca z: prof. Ulf Göransson oraz prof. Per E. Andrén (Uppsala University, Uppsala). Badania przedstawicieli rodzaju Viola i ich odpowiedzi na różne czynniki stresu pod względem produkcji cyklotydów (B. Ślązak).

TAJLANDIA

W ramach współpracy z dr Kritsaną Duangjan (Department of Biology, Chiang Mai University, Chiang Mai) prowadzono badania zbiorowisk glonów zasiedlających rozety roślin Bromeliaceae (K. Wołowski).

UKRAINA

Współpraca z: dr Yuriv Kobiv (Institute of Ecology of the Carpathians, National Academy of Sciences of Ukraine) i prof. Lidia Tasenkevich (Ivan Franko National University of Lviv). Prace nad analizami bioróżnorodności Karpat (M. Ronikier).

Współpraca z: dr Alexandr Kagalo (Ivan Franko National University of Lviv). Przygotowanie do druku atlasu rozmieszczenia flory wysokogórskiej roślin naczyniowych Karpat (Z. Mirek, A. Nikel).

USA

Współpraca z: prof. François Lutzoni i dr Jolanta Miądlikowska (Duke University, Durham). Prowadzono badania dotyczące filogenezy i systematyki grzybów naporostowych Boliwii (P. Rodriguez-Flakus).

Współpraca z: prof. François Lutzoni i dr Jolanta Miądlikowska (Duke University, Durham). Badania dotyczące różnorodności i filogenezy grzybów naporostowych oraz badania porostów i grzybów endofitycznych (A. Flakus).

Współpraca z: dr Jolanta Miądlikowska i prof. François Lutzoni (Duke University, Durham). Badania filogenezy neotropikalnych gatunków Lecanora s.l. (lichenizujace Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych (L. Śliwa, E. Mazur).

Współpraca z: dr Robert Blodgett (Drive Anchorage, Alaska). Opracowanie materiałów wczesnojurajskich ze stanowiska Hicks Creek. Opis dwóch nowych gatunków z rzędu Bennettitales i z rzędu Cycadales (Cycadophyta), Alaska (M. Barbacka-Bóka).

Współpraca z: prof. Yu-Sheng (Christopher) Liu (California State University, Fullerton; University of Missouri, Kansas City). Badania mikroszczątków grzybów z neogeńskiego stanowiska Gray Fossil Site (Tennessee, USA) (E. Worobiec, G. Worobiec).

WIELKA BRYTANIA

Współpraca z: dr Harry Harmens (Centre for Ecology & Hydrology, Environment Centre Wales, Bangor). Badania nad monitoringiem zanieczyszczeń przy pomocy mchów, prowadzonych w Europie w roku 2015 (B. Godzik).

Współpraca z: dr Ester Gaya (Royal Botanic Gardens, Kew). Badania nad filogenezą rodziny Teloschistaceae i porodziny Teloschistoideae, z uwzględnieniem nowo wyróżnionych rodzajów i gatunków (K. Wilk).

Współpraca z: prof. Amy Bogaard (Oxford University). Badania δ13C i δ15N w ziarnach zbóż ze stanowisk neolitycznych i epoki brązu z terenu Polski (M. Moskal-del Hoyo, A. Mueller-Bieniek, A. Sojka).


PUBLIKACJE NAUKOWE BĘDĄCE EFEKTEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (31 ARTYKUŁÓW):

Anderson H.M., Barbacka M., Bamford M.K., Holmes W.B.K., Anderson J.M. 2019a. Umkomasia (megasporophyll): part 1 of a reassessment of Gondwana Triassic plant genera and a reclassification of some previously attributed. Alcheringa 43(1): 43–70.

Anderson H.M., Barbacka M., Bamford M.K., Holmes W.B.K., Anderson J.M. 2019b. Pteruchus (microsporophyll): part 2 of a reassessment of Gondwana Triassic plant genera and a reclassification of some previously attributed. Alcheringa. DOI 10.1080/03115518.2019.1617348

Anderson H.M., Barbacka M., Bamford M.K., Holmes W.B.K., Anderson J.M. 2019c. Dicroidium (foliage) and affiliated wood: part 3 of a reassessment of Gondwana Triassic plant genera and a reclassification of some previously attributed. Alcheringa. DOI 10.1080/03115518.2019.1622779

Babst F., Bouriaud O., Poulter B., Girardin M., Frank D.C. 2019. Twentieth century redistribution in climatic drivers of global tree growth. Science Advances 5: eaat4313. DOI: 10.1126/sciadv.aat4313

Babst-Kostecka A., Przybyłowicz W.J., van der Ent A., Ryan C.G., Dietrich C.C., Mesjasz-Przybyłowicz J. 2019. Endosperm prevents toxic amounts of Zn from accumulating in the seed embryo – an adaptation to metalliferous sites in metal-tolerant Biscutella laevigata. Metallomics. DOI: 10.1039/C9MT00239A

Barbacka M., Pacyna G., Górecki A., Kustatscher E. 2019. Leonophyllum tenellum nov. gen., nov. sp., an enigmatic plant from the Early Jurassic of the Mecsek Mts (Hungary). Geobios 53: 1–7.

Bednarek-Ochyra H., Plášek V. 2019. Entosthodon productus (Bryophyta, Funariaceae), an addition to the moss flora of the subantarctic Îles Crozet. Herzogia 32(2): 68-79.

Błaszkowski J., Niezgoda P., Piątek M., Magurno F., Malicka M., Zubek S., Mleczko P., Yorou N.S., Jobim K., Vista X.M., Lima J.L.R., Goto B.T. 2019. Rhizoglomus dalpeae, R. maiae, and R. silesianum, new species. Mycologia 111(6): 965–980.

Castilla A.R., Garrote P.J. Żywiec M., Calvo G., Suárez-Esteban A., Delibes M., Godoy J.A., Picó F.X., Fedriani J.M. 2019. Genetic rescue by distant trees mitigates qualitative pollen limitation imposed by fine-scale spatial genetic structure. Molecular Ecology 28: 4363–4374. DOI: 10.1111/mec.15233

Dietrich C.C., Bilnicki K., Korzeniak U., Briese C., Nagel K.A., Babst‐Kostecka A. 2019. Does slow and steady win the race? Root growth dynamics of Arabidopsis halleri ecotypes in soils with varying trace metal element contamination. Environmental and Experimental Botany 167: 103862. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2019.103862

Ellis L.T., Aleffi M., Bączkiewicz A., Buczkowska K., Bambe B., Boiko M., Zagorodniuk N., Brusa G., Burghardt M., Calleja J.A., Mazimpaka V., Lara F., Fedosov V.E., Gremmen N.J.M., Homm T., Hugonnot V., Ignatova E.A., Klama H., Kučera J., Vicherová E., Lamkowski P., Lapshina E.D., Maksimov A.I., Maksimova T.A., Ochyra R., Plášek V., Pleskach L.Ya., Poponessi S., Venanzoni R., Pospelov I.N., Potemkin A.D., Kholod S.S., Sáez L., Skuchas Yu.V., Spitale D., Srivastava P., Omar I., Asthana A.K., Ştefănuţ S., Torzewski K., Virchenko V.M., Wierzgoń M., Wolski G.J. 2019. New national and regional bryophyte records, 60. Journal of Bryology 41(3): 285‒299.

Ellis L.T., Afonina O.M., Doroshina G.Ya., Agudelo C., Andriamiarisoa R.L., Asthana A.K., Gupta D., Rawat K.K., Sahu V., Aymerich P., Bednarek-Ochyra H., Brugués M., Ruiz E., Sáez L., Callaghan D.A., Caspari S., Drapela P., Dugarova O.D., Tubanova D.Ya., Erzberger P., Flores J.R., Suárez G.M., Fedosov V.E., Gospodinov G., Gradstein S.R., Reeb C., Jukonienė I., Subkaitė M., Kučera J., Lee G.E., Lombo Y.J., Suarez K.Y., Lebouvier M., Majumdar S., Müller F., Nagy J., Norhazrina N., Papp B., Plášek V., Pócs T., Puglisi M., Schäfer-Verwimp A., Shirzadian S., Singh D.K., Ştefănuţ S., Torzewski K., van Melick H., Wolski G.J., Zander R.H. 2019. New national and regional bryophyte records, 58. Journal of Bryology 41(1): 63‒84.

Ellis L.T., Amélio L.A., Peralta D.F., Bačkor M., Baisheva E.Z., Bednarek-Ochyra H., Burghardt M., Czernyadjeva I.V., Kholod S.S., Potemkin A.D., Erdağ A., Kırmacı M., Fedosov V.E., Ignatov M.S., Koltysheva D.E., Flores J.R., Fuertes E., Goga M., Guo S.-L., Hofbauer W.K., Kurzthaler M., Kürschner H., Kuznetsova O.I., Lebouvier M., Long D.G., Mamontov Yu.S., Manjula K.M., Manju C.N., Mufeed B., Müller F., Nai, M.C., Nobis M., Norhazrina N., Aisyah M., Lee G.E., Philippe M., Philippov D.A., Plášek V., Komínková Z., Porley R.D., Rebriev Yu.A., Sabovljević M.S., de Souza A.M., Valente E.B., Spitale D., Srivastava P., Sahu V., Asthana A.K., Ştefănuţ S., Suárez G.M., Vilnet A.A., Yao K.-Y., Zhao J.-Ch. 2019. New national and regional bryophyte records, 59. Journal of Bryology 41(2): 177‒194.

Ellis L.T., Afonina O.M., Czernyadjeva I.V., Ivchenko T.G., Kholod S.S., Kotkova V.M., Kuzmina E.Yu., Potemkin A.D., Sergeeva Yu.M., Asthana A.K., Gupta D., Sahu V., Srivastava S., Bakalin V.A., Bednarek-Ochyra H., Campisi P., Dia M.G., Choi S.S., Dagnino D., Minuto L., Turcato C., Drapela P., Dugarova O.D., Tubanova D.Ya., Enroth J., Koponen T., Klama H., Erdağ A., Kırmacı M., Fedosov V.E., Hodgetts N.G., Holyoak D.T., Jukonienė I., Konstantinova N.A., Savchenko A.N., Vilnet A.A., Krival E.A., Kürschner H., Lapshina E.D., Larrain J., Ma W.Z., Maksimov A I., Marino M.L., Müller F., Pande N., Park S.J., Sun B.-Y., Pivoras A., Plášek V., Puglisi M., Sciandrello S., Rajian N.J., Suleiman M., Schäfer-Verwimp A., Shevock J.R., Spitale D., Stebel A., Taha M.A., Porley R.D. 2019. New national and regional bryophyte records, 61. Journal of Bryology 41(4): 364–384.     

Fedriani J.M., Garrote P., Calvo G., Delibes M., Castilla A., Żywiec M. 2019. Combined effects of seed provenance, plant facilitation and restoration site on revegetation success. Journal of Applied Ecology 56: 996–1006. DOI: 10.1111/oik.06071

Felde V.A., Flantua S.G.A., Jenks C.R., Benito B.M., de Beaulieu J.-L., Kuneš P., Magri D., Nalepka D., Risebrobakken B., ter Braak C.J.F., Allen J.R.M., Granoszewski W., Helmens K.F., Huntley B., Kondratienė O., Kalniņa L., Kupryjanowicz M., Malkiewicz M., Milner A. M., Nita M., Noryśkiewicz B., Pidek I.A., Reille M., Salonen J.S., Šeirienė V., Winter H., Tzedakis P.C., Birks H.J.B. 2019. Compositional turnover and variation in Eemian pollen sequences in Europe. Vegetation History and Archaeobotany. DOI: 10.1007/s00334-019-00726-5

Flakus, A., Etayo, J., Pérez-Ortega, S., Kukwa, M., Palice, Z., Rodriguez-Flakus, P. 2019a. A new genus, Zhurbenkoa, and a novel nutritional mode revealed in the family Malmideaceae (Lecanoromycetes, Ascomycota). Mycologia 111: 593–611.

Flakus, A., Etayo, J., Miądlikowska, J., Lutzoni, F., Kukwa, M., Matura, N., Rodriguez-Flakus, P. 2019b. Biodiversity assessment of ascomycetes inhabiting Lobariella lichens in Andean cloud forests led to one new family, three new genera and 13 new species of lichenicolous fungi. Plant and Fungal Systematics 64(2): 283–344.

Garrote P., Calvo G., Żywiec M., Delibes M., Suárez-Esteban A., Castilla A., Fedriani J.M. 2019. Extrinsic factors rather than seed traits mediate strong spatial variation in seed predation. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 38: 39–47. DOI: 10.1016/j.ppees.2019.02.005

Guzow-Krzemińska B., Flakus A., Kosecka M., Jabłońska A., Rodriguez-Flakus P., Kukwa M. 2019a. New species and records of lichens from Bolivia. Phytotaxa 397(4): 257–279. DOI: 10.11646/phytotaxa.397.4.1

Guzow-Krzemińska B., Jabłońska A., Flakus A., Rodriguez-Flakus P., Kosecka M., Kukwa M. 2019b. Phylogenetic placement of Lepraria cryptovouauxii sp. nov. (Lecanorales, Lecanoromycetes, Ascomycota) with notes on other Lepraria species from South America. MycoKeys 53: 1–22. DOI: 10.3897/mycokeys.53.33508

Hudson A.R., Alfaro-Sanchez R., Babst F., Belmecheri S., Moore D.J.P., Trouet V. 2019. Seasonal and synoptic climatic drivers of tree growth in the Bighorn Mountains, WY, USA (1654-1983). Dendrochronologia 58: 125633. DOI: 10.1016/j.dendro.2019.125633

Korczyńska M., Cappenberg K., Nowak M., Szwarczewski P, Moskal-del Hoyo M. 2019. Multi-methodological approaches to investigate large archaeological sites: The case study of the Eneolithic settlement in Mozgawa, western Lesser Poland. Journal of Archaeological Science: Reports 27 (101941). DOI: 10.1016/j.jasrep.2019.101941

Lu X., Liang E., Wang Y., Babst F., Leavitt S., Camarero J. 2019. Past the climate optimum: Recruitment is declining at the world’s highest juniper shrublines on the Tibetian Plateau. Ecology 100: e02557.

Mueller-Bieniek A., Nowak M., Styring A., Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Sojka A., Paszko B., Tunia K., Bogaard A. 2019c. Spatial and temporal patterns in Neolithic and Bronze Age agriculture in Poland based on the stable carbon and nitrogen isotopic composition of cereal grains. Journal of Archaeological Science: Reports 27 (101993).

Ochyra R., Plášek V. 2019. On the taxonomic status of Isopterygium ambiguum (Hypnaceae, Bryophyta) from Gough Island in the South Atlantic Ocean. Herzogia 32: 99‒110.

Pesendorfer M.B., Bogdziewicz M., Koenig W.D., Ledwoń M., Żywiec M. 2019. Declining fruit production before death in a widely distributed tree species, Sorbus aucuparia L. Annals of Forest Science 76. DOI: 10.1007/s13595-018-0791-x

Poniewozik M., Duangjan K., Pekkoh J., Wołowski K. 2019. Algae of bromeliad phytotelmata in the Queen Sirikit Botanical Garden, Chiang Mai, Thailand. Phytotaxa.

Ronikier A., Cainelli R. 2019. Myxomycetes: discovering the hidden diversity of unusual amoebae. Omphalina 10 (3, Special Issue): 5–16.

Schurman J., Babst F., Björklund J., Rydval M., Bace R., Cada V., Janda P., Mikolas M., Saulnier M., Trotsiuk V. Svoboda M. 2019. The climatic drivers of primary Picea forest growth along the Carpathian arc are changing under rising temperatures. Global Change Biology 25: 3136-3150.

Tan B.C., Ochyra R., Ho B.C., Bednarek-Ochyra H. 2019. Distichophyllum shevockii (Daltoniaceae, Bryophyta), a new species from the Philippines. Annales Botanici Fennici 56: 361–367

Tsarenko P., Wołowski K., Lenarczyk J., Bilous O., Lilitska H. 2019. Green and charophytic algae of the high-mountain Nesamovyte and Brebeneskul lakes (Eastern Carpathians, Ukraine). Plant and Fungal Systematics 64(1): 53−64.