TYTUŁ PROJEKTU: Rekonstrukcja ekosystemów wczesnej jury południowej Polski

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 26.01.2018–25.01.2021
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr hab. Maria Barbacka (Zakład Paleobotaniki PAN)
 • Jednostka realizująca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

TYTUŁ PROJEKTU: Cyklotydy – cykliczne polipeptydy w mechanizmach obronnych roślin z rodziny Violaceae przeciwko grzybom patogennym

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 01.11.2017 – 30.10.2018
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr Błażej Ślązak (Zakład Ekologii IB PAN)

TYTUŁ PROJEKTU: Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutria japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z właściwościami gleby

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 06.09.2017 – 05.09.2020
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr hab. Anna Stefanowicz (Zakład Ekologii IB PAN)

TYTUŁ PROJEKTU: Wpływ obcego gatunku drzewa - dębu czerwonego (Quercus rubra L.) na właściwości fizykochemiczne gleby, zespół mikroorganizmów glebowych oraz roślinność leśną (2016/23/N/NZ8/02778)

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 12.07.2017 – 11.07.2020
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: mgr Małgorzata Stanek (Zakład Ekologii IB PAN)

TYTUŁ PROJEKTU: Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunków Lecanora s.l. (lichenizujace Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 01.03.2017 - 29.02.2020
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: prof. dr hab. Lucyna Śliwa (Zakład Lichenologii IB PAN)