TYTUŁ PROJEKTU: Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunków Lecanora s.l. (lichenizujace Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych

Dodatkowe informacje:

  • Okres realizacji: 01.03.2017 - 29.02.2020
  • Status: w trakcie realizacji
  • Kierownik: prof. dr hab. Lucyna Śliwa (Zakład Lichenologii IB PAN)

Projekt ma na celu zbadanie neotropikalnych gatunków Lecanora występujących w Boliwii, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji wyróżniania gatunków i ich powiązań filogenetycznych. Badaniami objęte zostaną oba symbiotyczne komponenty, grzyb (mykobiont) i glon (fotobiont).  Projekt będzie ważnym wkładem w poznanie porostów neotropikalnych gdyż są to pierwsze badania rodzaju Lecanora uwzględniające: 1) kilka markerów molekularnych, w tym nowe, które mogą być zastosowane względem większej grupy grzybów z rodziny Lecanoraceae; 2) zastosowanie wielu metod wyróżniania i weryfikacji gatunków; 3) rozpoznanie fotobiontów związanych z mykobiontem Lecanora. Wszystko to zapewni solidne podstawy dla dalszej wszechstronnej rewizji całego rodzaju.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE ...