TYTUŁ PROJEKTU: Ewolucja i historyczna dynamika zasiegów lądowej bioty Antarktyki w świetle szczegółowych analiz filogeograficznych endemicznych gatunków mchów.

Dodatkowe informacje:

  • Okres realizacji: 17.03.2016 - 16.03.2019
  • Status: w trakcie realizacji
  • Kierownik: dr hab Michał Ronikier (Pracownia Analiz Molekularnych)

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE ....