TYTUŁ PROJEKTU: Różnorodność i odrębność taksonomiczno-ewolucyjna śluzowców przyśnieżnych Andów w kontekście globalnej biogeografii grupy.

Dodatkowe informacje

  • Okres realizacji:13.05.2011 – 12.05.2014 (przedłużony do 12.12.2016)
  • Status: zakończony
  • Kierownik:dr Anna Ronikier (Instytut Botaniki im. W. Szarera PAN)