Tytuł projektu: Sukces reprodukcyjny osobnika a występowanie lat nasiennych. Czy wzorzec produkcji nasion w czasie ma podłoże genetyczne?

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 2020-2023
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr hab. Magdalena Żywiec
 • Jednostka realizująca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Źródło finansowania ‒ Narodowe Centrum Nauki (NCN), konkurs OPUS

Tytuł projektu: Wycieki żywiczne – niezbadane siedlisko grzybów o ukrytym potencjale biotechnologicznym w kierunku degradacji węglowodorów

 Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 2020-2023
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: mgr Paweł Czachura
 • Jednostka realizująca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

Źródło finansowania ‒ Narodowe Centrum Nauki (NCN), konkurs PRELUDIUM

TYTUŁ PROJEKTU: Szukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie: gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiek-środowisko na początku okresu neolitycznego w Małopolsce

Źródło finansowania – Narodowe Centrum Nauki (NCN), Konkurs SONATA BIS

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 2019 - 2023
 • Status: przyznane środki, przewidywane rozpoczęcie prac: kwiecień 2019
 • Kierownik: dr Magdalena Moskal-del Hoyo (Zakład Paleobotaniki IB PAN)
 • Jednostka realizująca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

Tytuł projektu: Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

 Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 01.01.2020 - 31.12.2022
 • Jednostka realizująca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

Źródło finansowania ‒ Program Operacyjny Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Strona projektu ‒ https://www.imbio.uw.edu.pl

 

Tytuł projektu: Sekwencjonowanie nowej generacji jako narzędzie w rozstrzyganiu kwestii ewolucyjnych i filogeograficznych na przykładzie krytycznego rodzaju Oenothera L. (Onagraceae)

 Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 02 listopad 2018 ‒ 01 listopad 2019
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr Monika Woźniak-Chodacka
 • Jednostka realizująca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

Źródło finansowania ‒ Narodowe Centrum Nauki (NCN), konkurs Miniatura 2