STAN ZBIORÓW BIBLIOTEKI - NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018

 

Stan zbiorów ogółem: 113 079 vol.

Zbiory wg kategorii - stan na 31 grudnia 2019 roku

Zbiory Instytut Botaniki PAN
Wydawnictwa zwarte (książki, serie, broszury) 75 414 vol
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma) 34 717 vol.
Wydawnictwa specjalne (mapy, przezrocza)

2 948 szt.

R a z e m 113 079 vol.

 

Czasopisma (tytuły bieżące) – stan na 31 grudnia 2019 roku

Czasopisma Instytut Botaniki PAN
Prenumerata polska 6 tyt.
Prenumerata zagraniczna 24 tyt.
Wymiana krajowa  4 tyt.
Wymiana zagraniczna 38 tyt.
Dary 4 tyt.
Zakupy specjalne  1 tyt.
Razem 77 tyt.