noun6a

Wykazano, że inwazyjny dąb czerwony (Quercus rubra) modyfikuje właściwości gleby i powoduje spadek różnorodności roślin, co prowadzi do zmiany struktury i funkcjonowania ekosystemów leśnych (Stanek i in. 2020; Forest Ecology and Management)

                       Więcej