Globus4Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk bierze czynny udział w wieloaspektowych badaniach flor całego świata:

Antarktyki, Antarktydy, Afryki, Ameryki Pólnocnej, i Południowej, Azji, Australii i całej Europy. Wyprawy botaniczne podejmowane przez ... 

 Więcej